Gymnasieval och antagning

Gymnasieelever som står vi sina skåp

Du får börja på en gymnasieutbildning senast vårterminen det år du fyller 20 år. Du behöver ha gått ut grundskolan eller motsvarande och inte redan ha avslutat ett gymnasieprogram.

Fritt att söka program i Göteborgsregionen

Kungsbacka kommun ingår i ett samverkansavtal för gymnasieantagning med 13 kommuner i Göteborgsregionen (GR). Detta innebär att du fritt kan söka till alla nationella program, särskilda varianter och andra sökbara platser på introduktionsprogrammen inom GR.

Ansök till gymnasiet i Indra

På webbplatsen Indra kan du läsa om alla skolor och utbildningar som ingår i det regionala samarbetet i Göteborgsregionen. Du behöver inte vara inloggad för att kunna läsa om utbildningarna.

Du ansöker till gymnasieskolan i Indra. Ansökningsperioden är oftast december-januari. På Indra hittar du exakt vilka datum som gäller för gymnasievalet.

Gymnasieantagningen i GR Länk till annan webbplats.

Vilka program kan du välja?

Det finns 18 nationella program på gymnasiet. 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Flera program har olika inriktningar som du väljer inför årskurs 2. Dessutom finns introduktionsprogram, nationellt godkänd idrottsutbildning, gymnasiesärskola och det internationella programmet International Baccalaureate.

Besök ett program på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor

Kontakta arbetslagsledaren för ett gymnasieprogram om du är intresserad av att besöka en utbildning. Du hittar kontaktuppgifter på gymnasieskolornas sidor.

Gymnasieskolornas öppna hus

I november och januari har Kungsbacka kommuns gymnasieskolor öppet hus. Då har du som ska välja gymnasieutbildning möjlighet att träffa elever, lärare och se skolornas lokaler. På gymnasiernas sidor hittar du information om datum för öppet hus läsåret 2022/2023.

Gymnasiedagarna i Göteborg

Gymnasiedagarna i Göteborg är en av Sveriges största mötesplatser för dig som ska göra ett studie- eller yrkesval. På mässan samlas gymnasieskolor och representanter från regionens branscher, företag och organisationer.