Sökande från annan kommun

Alla elever som bor i Göteborgsregionens samverkansområde har rätt att fritt söka till de kommunala gymnasieskolorna i Kungsbacka kommun.

Kungsbacka kommun tar emot elever enligt de regler som finns i Skollagen, kapitel 15-17. Observera att ett beslut som meddelar rätten att bli mottagen på ett program, inte automatiskt innebär att du faktiskt får plats på programmet. Du behöver invänta antagningsbeskedet.

Kriterier för sökande

Skollagen innebär i korthet att Kungsbacka tar emot elever utanför Göteborgsregionen enligt följande kriterier:

  • du tas emot i första hand till ett nationellt program om programmet inte finns i din hemkommun, i din hemkommuns samverkansområde eller motsvarande
  • du tas emot i första hand till en nationell inriktning på ett nationellt program om den nationella inriktningen inte finns in din hemkommun, i din hemkommuns samverkansområde eller motsvarande
  • om du söker till det internationella programmet International Baccalaureate
  • frisök, så kallad mottagning i andra hand, till nationella program
  • frisök, så kallad mottagning i andra hand, till sökbara platser till programinriktat individuellt alternativ
  • för dig som är intresserad av en lärlingsplats gäller reglerna enligt de två första punkterna ovanför De flesta lärlingsplatser kommunen erbjuder finns under en nationell inriktning
  • om du kommer in på en nationellt godkänd idrottsutbildning på Aranäsgymnasiet eller Elof Lindälvs gymnasium så kan Kungsbacka kommun skriva ett NIU-avtal med din hemkommun. Då blir du mottagen i första hand. Tänk på att alla kommuner inte skriver NIU-avtal
  • Kungsbacka kommun tar emot elever utanför Göteborgsregionen om kommunen och eventuellt hemkommunen bedömer att det finns särskilda skäl
  • Introduktionsprogram som inte är sökbara; om särskilda skäl finns och om elevens hemkommun är beredd att stå för utbildningskostnaderna och eventuella tilläggsbelopp.

Söka till fristående gymnasieskolor i Kungsbacka

I Kungsbacka kommun finns fyra fristående gymnasieskolor; Drottning Blankas gymnasieskola, Ljud & Bildskolan, Sveriges ridgymnasium i Kungsbacka och Kungsbacka praktiska gymnasium. Dessa skolor har alla ungdomar rätt att söka till, oavsett var man bor. CSN godkänner om elever antagna till fristående skolor har rätt till inackorderingstillägg.