Sökande från annan kommun

Alla elever som bor inom Göteborgsregionens samverkansområde har rätt att fritt söka till de kommunala gymnasieskolorna i Kungsbacka kommun.

Kungsbacka kommun tar emot elever enligt de regler som finns i Skollagen, kapitel 15-17. Observera att ett beslut som meddelar rätten att bli mottagen på ett program, inte automatiskt innebär att du faktiskt får plats på programmet. Du behöver invänta antagningsbeskedet.

Kriterier för sökande

Skollagen innebär i korthet att Kungsbacka tar emot elever utanför Göteborgsregionen enligt följande kriterier:

  • du blir förstahandsmottagen till ett nationellt program om programmet inte finns i din hemkommun, i din hemkommuns samverkansområde eller motsvarande.
  • du blir förstahandsmottagen till en nationell inriktning på ett nationellt program om den nationella inriktningen inte finns in din hemkommun, i din hemkommuns samverkansområde eller motsvarande.
  • du blir förstahandsmottagen om du söker till det internationella programmet International Baccalaureate.
  • du har möjlighet att söka via frisök vilket innebär att du blir mottagen i andrahand och blir då antagen i mån av plats till programmet. Då är du med och konkurrerar om plats på utbildningen utifrån ditt meritvärde men efter att elever som är folkbokförda i Göteborgsregionen och som gjort sin ansökan i tid, har erbjudits plats.
  • frisök, så kallad mottagning i andra hand, till sökbara platser till programinriktat val. Det finns två varianter, gruppbaserad och enskilt. Det krävs att särskilda skäl finns och att din hemkommun är beredd att stå för utbildningskostnaderna och eventuella tilläggsbelopp.
  • för dig som är intresserad av en lärlingsutbildning gäller reglerna enligt de två första punkterna ovanför. De flesta lärlingsplatser kommunen erbjuder finns under en nationell inriktning.
  • om du kommer in på en nationellt godkänd idrottsutbildning på Aranäsgymnasiet eller Elof Lindälvs gymnasium så kan Kungsbacka kommun skriva ett NIU-avtal med din hemkommun. Då blir du mottagen i första hand.
  • Kungsbacka kommun tar emot elever utanför Göteborgsregionen om kommunen och hemkommunen bedömer att det finns särskilda skäl.
  • Introduktionsprogram som inte är sökbara; om särskilda skäl finns och om elevens hemkommun är beredd att stå för utbildningskostnaderna och eventuella tilläggsbelopp.

Söka till fristående gymnasieskolor i Kungsbacka

I Kungsbacka kommun finns fyra fristående gymnasieskolor; Drottning Blankas gymnasieskola, LBS Kreativa gymnasiet Kungsbacka, Sveriges ridgymnasium Kungsbacka och Praktiska Gymnasiet Kungsbacka. Dessa skolor har alla ungdomar rätt att söka till, oavsett var man bor. CSN godkänner om elever antagna till fristående skolor har rätt till inackorderingstillägg.