Studier utanför Göteborgsregionen

Det finns i huvudsak följande möjligheter för dig som är folkbokförd i Kungsbacka kommun att läsa på en gymnasieskola utanför Göteborgsregionen.

 • Du kan fritt söka till fristående skolor och utbildningar med riksintag. En fristående skola är ofta inte riksrekryterande utan är en skola som är öppen för alla att söka. CSN avgör om du har rätt till inackorderingstillägg när du blir antagen till en fristående skola.
 • Du kan söka alla nationella program på kommunala skolor i hela landet. Oftast blir du mottagen i andra hand vilket innebär att du inte har rätt till inackorderingstillägg.
 • Du kan bli mottagen i första hand utanför Göteborgsregionen om du söker någon av följande inriktningar:
  Naturbruksprogrammet – inriktningarna lantbruk, skog och trädgård
  Hantverksprogrammet – inriktning finsnickeri
  Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktning anläggningsfordon
 • Du kan söka till introduktionsprogrammens individuella alternativ och yrkesintroduktion på kommunala skolor inom Göteborgsregionen. Här blir du mottagen i andra hand men du är inte berättigad till inackorderingstillägg.
 • Om du har särskilda skäl att läsa på ett program utanför Göteborgsregionen så kan du bli mottagen i första hand. Det är mottagarkommunen som beviljar eller avslår särskilda skäl. Kungsbacka kommun kan säga nej till en högre kostnad än den ordinarie om elevens behov kan tillgodoses på kommunens gymnasieskolor.
 • Om du kommer in på en nationellt godkänd idrottsutbildning utanför Göteborgsregionen så kan Kungsbacka kommun skriva ett NIU-avtal med mottagarkommunen. Då blir du mottagen i första hand. Tänk på att alla kommuner inte skriver NIU-avtal.