Studier utanför Göteborgsregionen

För dig som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och vill läsa en gymnasieutbildning som ligger utanför Göteborgsregionen gäller följande:

  • Du kan fritt söka till nationella program på fristående skolor och till riksrekryterande gymnasieprogram. Du söker då till gymnasieutbildningen på samma villkor som eleverna i den kommun där gymnasieutbildningen finns. CSN avgör om du har rätt till inackorderingstillägg när du blir antagen till en fristående skola.
  • Du kan söka alla nationella program på kommunala skolor i hela landet. Oftast blir du mottagen i andra hand vilket innebär att du inte har rätt till inackorderingstillägg.
  • Du blir mottagen i första hand utanför Göteborgsregionen om du söker någon av följande inriktningar:
    Naturbruksprogrammet – inriktningarna lantbruk, skogsbruk, trädgård och naturturism.
    Hantverksprogrammet – inriktning finsnickeri
  • Om du har särskilda skäl att läsa på ett program utanför Göteborgsregionen så kan du bli mottagen i första hand. Det är mottagarkommunen som beviljar eller avslår särskilda skäl. Kungsbacka kommun kan säga nej till en högre kostnad än den ordinarie om elevens behov kan tillgodoses på kommunens gymnasieskolor.
  • Om du kommer in på en nationellt godkänd idrottsutbildning utanför Göteborgsregionen så kan Kungsbacka kommun skriva ett NIU-avtal med mottagarkommunen. Då blir du mottagen i första hand. Tänk på att alla kommuner inte skriver NIU-avtal.