Kungsbacka kommun erbjuder enbart lärling som gymnasieutbildning inom naturbruk. Är du folkbokförd i Kungsbacka kommun kommer du in i första hand på de flesta naturbruksprogram, med undantag för inriktning djur, på kommunala skolor i Sverige.

Att bli mottagen i första hand innebär att du är med och konkurrerar om platserna inför definitivantagningen i juni. När du blir mottagen i andra hand konkurrerar du om platserna som eventuellt finns kvar i början på augusti.

Inriktning djur

I Göteborgsregionen finns naturbruksprogrammet med inriktning djur på Burgårdens utbildningscentrum och Realgymnasiet. Det innebär att du blir antagen i första hand när du ansöker till utbildningen eftersom inriktningen finns inom GR:s samverkansområde. Du blir antagen i andra hand om du söker inriktningen utanför Göteborgsregionen.

Särskilda skäl

Du kan bli mottagen i första hand på inriktning djur utanför Göteborgsregionen om du har särskilda skäl. Detta kan till exempel vara sociala eller medicinska skäl. Det är den mottagande kommunen som godkänner eller avslår om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl skickas in per post till förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Antagen i andra hand

Om du blir antagen i andra hand till ett naturbruksprogram på en kommunal skola får du inackorderingstillägg. Det är ett beslut som nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har tagit.

Fristående gymnasieskolor med naturbruksprogram

Naturbruksprogrammet finns på två fristående gymnasieskolor i Kungsbacka:

  • Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka
  • Praktiska Gymnasiet Kungsbacka

Fristående gymnasieskolor tar emot sökande från hela landet. Det finns också fristående gymnasieskolor i andra kommuner som har naturbruksprogram och dessa utbildningar har du alltid rätt att söka.