Du har rätt att börja på gymnasieskolan efter att du har gått ut årskurs 9 i grundskolan och senast vårterminen det år du fyller 20 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

På den här sidan kan du läsa om de olika behörigheterna på gymnasiets nationella program och på introduktionsprogrammen.

Nationella program

Gymnasieskolan har totalt 18 nationella gymnasieprogram. Sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram.

Behörighet för att komma in

För att komma in på ett nationellt program behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska.

  • För behörighet till ett yrkesprogram krävs även godkända betyg i fem andra ämnen.
  • För behörighet till det estetiska programmet krävs även godkända betyg i nio andra ämnen.
  • För behörighet till ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet krävs även godkända betyg i geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra ämnen.
  • För behörighet till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet krävs även godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.

Om du saknar behörighet

Om du saknar behörighet till de nationella programmen har du rätt att gå kvar i grundskolan under två år för att slutföra din utbildning. Kungsbacka kommun arrangerar varje år sommarskola för att ge dig möjlighet att komplettera dina betyg.

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som finns.

  • För att vara behörig till ett introduktionsprogram ska du sakna de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program.
  • Programinriktat individuellt val är endast öppet att söka för dig som har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

De finns fem olika introduktionsprogram som ger dig förberedelser eller introduktion till annan gymnasieutbildning eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat individuellt val

För dig som är nära att bli behörig och vill komma in på ett yrkesprogram. Du har godkänt i minst sex ämnen.

Yrkesintroduktion

För dig som siktar på en yrkesutbildning genom kurser från ett yrkesprogram, annan yrkesutbildning eller lärande på en arbetsplats.

Individuellt alternativ

För dig som vill vidare till yrkesintroduktion, till någon annan utbildning eller till arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

För dig som nyligen är anländ till Sverige och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Studiebevis

Du kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Du får istället ett studiebevis på den utbildning som du genomfört.

Ansöka till introduktionsprogrammen

Du ansöker till introduktionsprogrammen på gymnasiet genom din studie- och yrkesvägledare.