Du har rätt att börja på gymnasieskolan efter att du har gått ut årskurs 9 i grundskolan och senast vårterminen det år du fyller 20 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

På den här sidan kan du läsa om de olika behörigheterna till de nationella programmen på gymnasieskolan och till introduktionsprogrammen.

Nationella program

Gymnasieskolan har totalt 18 nationella gymnasieprogram. Sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram.

Behörighet för att komma in

För att komma in på ett nationellt program behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska.

  • För behörighet till ett yrkesprogram krävs även godkända betyg i fem andra ämnen.
  • För behörighet till det estetiska programmet krävs även godkända betyg i nio andra ämnen.
  • För behörighet till ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet krävs även godkända betyg i geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra ämnen.
  • För behörighet till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet krävs även godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.

Om du saknar behörighet

Om du saknar behörighet till de nationella programmen har du rätt att gå kvar i grundskolan under två år för att slutföra din utbildning. Kungsbacka kommun arrangerar varje år sommarskola för att ge dig möjlighet att komplettera dina betyg.

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som finns.

  • För att vara behörig till ett introduktionsprogram ska du sakna de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program.
  • Programinriktat val är endast öppet att söka för dig som har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller i svenska, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

De finns fyra olika introduktionsprogram som ger dig förberedelser eller introduktion till annan gymnasieutbildning eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat val

För dig som är nära att bli behörig och vill komma in på ett nationellt program. Du har godkänt i minst sex ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram eller till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Språkintroduktion

För dig som nyligen har anlänt till Sverige och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Gymnasieintyg

Du kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Du får istället ett gymnasieintyg på den utbildning som du genomfört.

Ansöka till introduktionsprogrammen

Du ansöker till introduktionsprogrammen med hjälp av studie- och yrkesvägledare på din skola.