Nationellt godkänd idrottsutbildning

Gymnasieelever som spelar handboll

Nationellt godkänd idrottsutbildning är en utbildning där du kombinerar dina gymnasiestudier med en elitinriktad satsning inom en idrott.

På Kungsbacka kommuns gymnasieskolor erbjuder vi nationell idrottsutbildning inom idrotterna fotboll, handboll och simning.

Två ansökningar

Du behöver göra två ansökningar när du ansöker till nationell idrottsutbildning. Du behöver dels söka en utbildningsplats på ett gymnasieprogram, dels ansöka till din idrott genom ditt specialidrottsförbund. Antalet NIU-platser är begränsat och uttagning görs med hjälp av provträningar och intervjuer.

Regler för mottagning

När du söker en nationellt godkänd idrottsutbildning gäller samma mottagningsregler som för nationella program.

Ett NIU-avtal är ett särskilt samverkansavtal som skrivs mellan två kommuner. Det innebär att du som söker en nationell idrottsutbildning blir mottagen i första hand och får vara med och konkurrera om en utbildningsplats på det nationella programmet.

Kungsbacka kommun skriver NIU-avtal med alla kommuner.

Antagen utanför Göteborgsregionen

Du har rätt till inackorderingstillägg om du blir antagen på en nationell idrottsutbildning utanför Göteborgsregionen och till en idrott som inte finns som utbud inom GR. Det gäller även om du blir antagen i andra hand.