På Aranäsgymnasiet har du möjlighet att kombinera dina gymnasiestudier med en nationellt godkänd idrottsutbildning eller välja idrott som individuellt val.

Om våra idrottsutbildningar

I Kungsbacka har vi lång erfarenhet av idrottsutbildningar. Flera av våra tidigare gymnasieelever har nått framgångar, både nationellt och internationellt.

Hos oss har du goda möjligheter att satsa på din idrott samtidigt som du studerar på gymnasiet. Skolan ligger centralt i Kungsbacka och erbjuder bra träningsmöjligheter i moderna anläggningar.

Efter din morgonträning erbjuder vi frukost, så att du är redo för skoldagen. När du läser en nationell idrottsutbildning har du dessutom tillgång till en fysioterapeut för att kunna få professionell hjälp vid eventuella skador.

Vi finns där för dig och försöker skapa de bästa förutsättningarna för att du ska kunna ta nästa kliv i din idrottsutveckling.

Nationell idrottsutbildning och idrott som individuellt val

Du kan kombinera din idrott och dina gymnasiestudier med antingen en nationell idrottsutbildning (NIU) eller att du väljer idrott som individuellt val.

Nationell idrottsutbildning

Målet med nationell idrottsutbildning är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit. På utbildningen har du idrottskurser som motsvarar 400 poäng av dina totala gymnasiepoäng. Det innebär att tre lektionstillfällen per vecka under tre år är avsatta mot din idrott. Vi erbjuder nationell idrottsutbildning inom fotboll, handboll, padel och simning

Ansökan

Du behöver göra två ansökningar när du väljer en nationell idrottsutbildning. Dels behöver du ansöka till din idrott via ditt specialidrottsförbund, dels behöver du välja ett gymnasieprogram. Du får därför två antagningsbesked, ett för programmet du valt, ett för den idrott du valt. Antalet platser till utbildningen är begränsat och uttagning sker med hjälp av provträningar och intervjuer

Idrott som individuellt val

När du väljer idrott som individuellt val har du idrottskurser på schemat som motsvarar 200 poäng av dina totala gymnasiepoäng. Detta innebär att två lektionstillfällen per vecka, under två år, är avsatta mot din idrott. Från och med läsåret 2024/2025 erbjuder vi idrott som individuellt val inom fotboll, ishockey, simning och tennis.

Ansökan

I kursen idrott som individuellt val är antalet platser fler än vad de är till nationell idrottsutbildning. Antalet platser varierar dock beroende på vilken idrott du söker. Om du vill läsa idrott som individuellt val väljer du kursen Idrott och hälsa – specialisering som individuellt val i samband med att du gör ditt gymnasieval i Indra.

Idrottsval på flera program

Du kan kombinera nationell idrottsutbildning (NIU) med följande program på Aranäsgymnasiet:

  • Ledarskap och hälsa (BF)
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet

På Elof Lindälvs gymnasium kan du kombinera nationell idrottsutbildning med andra program. Idrottsutbildningar på Elof Lindälvs gymnasium

Idrott som individuellt val kan du välja på alla program på gymnasieskolorna.

Idrotter

Fotboll som nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Nationell idrottsutbildning fotboll riktar sig till dig som vill kombinera en gymnasieutbildning med en målmedveten satsning mot fotboll på elitnivå. På NIU tränar du fotboll tre gånger i veckan under tre år. 400 poäng av dina totala gymnasiepoäng lägger du på din handbollsträning.

Fotbollsträningen sker på gräsplaner, konstgräsplaner och inomhushallar i Kungsbacka. Instruktörerna har lång erfarenhet av arbete på fotbollsgymnasium och med talangutveckling.

NIU fotboll erbjuder 16 platser per år. Platserna tillsätts genom provträningar och intervjuer. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen har företräde.

Antagningen följer Svenska Fotbollförbundets kriterier och rekommendationer.

Ansökan

Du ansöker till NIU-fotboll via Svenska Fotbollförbundets webbplats. Ansök till NIU senast 1 december 2023

Ansökan till läsåret 2024/2025 (SvFF) Länk till annan webbplats.

Tänk på att du även behöver ansöka om plats på ditt gymnasieprogram.

Provträningar

När du ansöker till NIU-fotboll kommer du att bli kallad till två provträningar.

  • Onsdag 6 december 2023
  • Måndag 11 december 2023

Att komma in

Du får besked om du är antagen på NIU senast den 31 januari.

Kontakta gärna

Niclas Lindén
Niclas.lindén@kungsbacka.se

Fotboll som individuellt val

Fotboll som individuellt val riktar sig till dig som vill läsa en gymnasieutbildning och samtidigt utvecklas tekniskt, taktiskt och fysiskt inom fotbollen. Det finns fler platser till fotboll som individuellt val än på NIU-fotboll.

Du har två undervisningstillfällen per vecka under två år. Det innebär att 200 poäng av dina totala gymnasiepoäng är kopplade till din idrott. För att kunna tillgodogöra dig träningen på bästa sätt bör du vara aktiv fotbollsspelare i en förening.

Ansökan och antagning

Du ansöker samtidigt som du gör ditt gymnasieval i Indra. Under fliken Individuellt val markerar du kursen Idrott och hälsa – specialisering. Du blir antagen till vald idrott samtidigt som du blir antagen till något av de program som går att kombinera med individuellt val idrott.

Kontakta gärna

Niclas Lindén
niclas.linden@kungsbacka.se

Handboll som nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

NIU handboll riktar sig till dig som vill kombinera en gymnasieutbildning med en målmedveten satsning mot handboll på elitnivå. På NIU tränar du handboll tre gånger i veckan under tre år. 400 poäng av dina totala gymnasiepoäng lägger du på din handbollsträning.

NIU handboll erbjuder 16 platser per år. Platserna tillsätts genom provträningar och intervjuer. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen har företräde.

Antagningen följer Svenska Handbollförbundets kriterier och rekommendationer.

Ansökan

Du ansöker till NIU-handboll via Svenska Handbollförbundets webbplats. Ansök till NIU senast 1 december 2023.

Ansökan till läsåret 2024/2025 (SHF) Länk till annan webbplats.

Tänk på att du även behöver ansöka om plats på ditt gymnasieprogram.

Provträningar

När du ansöker till NIU handboll kommer du att bli kallad till en provträning.

  • Måndag 11 december 2023

Att komma in

Du får besked om du är antagen på NIU senast den 31 januari.

Kontakta gärna

Niklas Tengberg
Niklas.tengberg@kungsbacka.se

Ishockey som individuellt val

Ishockey som individuellt val riktar sig till dig som vill läsa en gymnasieutbildning och samtidigt utvecklas tekniskt, taktiskt och fysiskt inom ishockeyn.

Du har två undervisningstillfällen per vecka under två år. Det innebär att 200 poäng av dina totala gymnasiepoäng är kopplade till din idrott. Du tränar ishockey i Kungsbacka ishall under ledning av instruktörer i Hanhals Kings.

För att kunna tillgodogöra dig träningen på bästa sätt bör du ha god skridskoteknik och vara aktiv i en förening.

Ansökan och antagning

Du ansöker samtidigt som du gör ditt gymnasieval i Indra. Under fliken Individuellt val markerar du kursen Idrott och hälsa – specialisering. Du blir antagen till vald idrott samtidigt som du blir antagen till något av de program som går att kombinera med individuellt val idrott.

Kontakta gärna

Johan Sandström
johan.sandstrom@hanhalsif.se

Padel som nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Nationell idrottsutbildning padel riktar sig till dig som vill kombinera en gymnasieutbildning med en målmedveten satsning mot padel på elitnivå. På NIU tränar du padel tre gånger i veckan under tre år. 400 poäng av dina totala gymnasiepoäng lägger du på din padelträning. Du tränar padel på World of padels anläggning i Kungsbacka.

NIU padel erbjuder åtta platser per år. Platserna tillsätts genom provträningar och intervjuer. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen har företräde.

Antagningen följer Svenska Padelförbundets kriterier och rekommendationer.

Ansökan

Skicka ett personligt brev samt en referens via mejl till stefan.g.andersson@kungsbacka.se senast 1 december 2023.

Tänk på att du även behöver ansöka om plats på ditt gymnasieprogram.

Provträningar

När du ansöker till NIU handboll kommer du att bli kallad till en provträning.

  • Onsdag 6 december 2023
  • Måndag 11 december 2023

Att komma in

Du får besked om du är antagen på NIU senast den 31 januari.

Kontakta gärna

Stefan Andersson
Stefan.g.andersson@kungsbacka.se

Padel som individuellt val - erbjuds ej läsåret 2024/2025

Padel som individuellt val riktar sig till dig som vill läsa en gymnasieutbildning och samtidigt utvecklas tekniskt, taktiskt och fysiskt inom padeln.

Det finns 64 platser till padel som individuellt val. Du har två undervisningstillfällen per vecka under två år. Det innebär att 200 poäng av dina totala gymnasiepoäng är kopplade till din idrott. Du tränar padel på World of padels anläggning i Kungsbacka.

För att kunna tillgodogöra dig träningen på bästa sätt bör du sedan tidigare ha viss erfarenhet av padel.

Ansökan och antagning

Du ansöker samtidigt som du gör ditt gymnasieval i Indra. Under fliken Individuellt val markerar du kursen Idrott och hälsa – specialisering. Du blir antagen till vald idrott samtidigt som du blir antagen till något av de program som går att kombinera med individuellt val idrott.

Kontakta gärna

Stefan Andersson
stefan.g.andersson@kungsbacka.se

Simning som nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Nationell idrottsutbildning simning riktar sig till dig som vill kombinera en gymnasieutbildning med en målmedveten satsning mot simning på elitnivå. På NIU tränar du simning tre gånger i veckan under tre år. 400 poäng av dina totala gymnasiepoäng lägg du på din simträning. Du tränar simning i Kungsbacka badhus.

NIU simning erbjuder fyra platser per år. Platserna tillsätts genom provträningar och intervjuer. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen har företräde.

Antagningen följer Svenska Simförbundets kriterier och rekommendationer.

Ansökan

Du ansöker till NIU-simning på Svenska Simförbundets webbplats. Ansök till NIU senast 1 december 2023.

Ansökan till Nationell idrottsutbildning simning och simhopp 2024 (Svensk Simidrott) Länk till annan webbplats.

Tänk på att du även behöver ansöka om plats på ditt gymnasieprogram.

Provträningar

När du söker till NIU simning kommer du att erbjudas möjlighet till provträning i december.

Att komma in

Du får besked om du är antagen på NIU senast den 31 januari.

Kontakta gärna

Claire Vilshed
claire.vilshed@kbss.se

Anders Bladh
bladh36@gmail.com

Simning som individuellt val

Simning som individuellt val riktar sig till dig som vill läsa en gymnasieutbildning och samtidigt utvecklas tekniskt, taktiskt och fysiskt inom simning.

Du har två undervisningstillfällen per vecka under två år. Det innebär att 200 poäng av dina totala gymnasiepoäng är kopplade till din idrott. Du tränar simning i Kungsbacka badhus under ledning av instruktörer från Kungsbacka Simsällskap.

För att kunna tillgodogöra dig träningen på bästa sätt måste du vara simkunnig. Du bör ha god erfarenhet av de fyra simsätten och vara aktiv i en simförening.

Ansökan och antagning

Du ansöker till simning som individuellt val samtidigt som du gör ditt gymnasieval i Indra. Under fliken Individuellt val markerar du kursen Idrott och hälsa – specialisering. Du blir antagen till vald idrott samtidigt som du blir antagen till något av de program som går att kombinera med individuellt val idrott.

Kontakta gärna

Anders Bladh
bladh36@gmail.com

Tennis som individuellt val

Tennis som individuellt val riktar sig till dig som vill läsa en gymnasieutbildning och samtidigt utvecklas tekniskt, taktiskt och fysiskt inom tennis.

Du har två undervisningstillfällen per vecka under två år. Det innebär att 200 poäng av dina totala gymnasiepoäng är kopplade till din idrott. Du tränar tennis i Kungsbacka tennishall i samarbete med Kungsbacka Tennisklubb.

För att kunna tillgodogöra dig träningen på bästa sätt bör du sedan tidigare ha god erfarenhet av tennis och vara aktiv i en förening.

Ansökan och antagning

Du ansöker till tennis som individuellt val samtidigt som du gör ditt gymnasieval i Indra. Under fliken Individuellt val markerar du kursen Idrott och hälsa – specialisering. Du blir antagen till vald idrott samtidigt som du blir antagen till något av de program som går att kombinera med individuellt val idrott.

Kontakta gärna

Marie Rasmussen
marie.rasmussen@kungsbacka.se