Vård- och omsorgsprogrammet

Är du intresserad av att arbeta med människor? Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som vill veta mer om den friska människokroppen men också vad som händer när vi blir sjuka. Utbildningen ger dig många möjligheter till både vidareutbildning och arbete direkt efter examen.

Så här arbetar vi

Under din utbildning får du lära dig om vård, omvårdnad och omsorg samt om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du lär dig grunderna i till exempel medicin, pedagogik och psykologi. Du får kunskaper om den friska och sjuka människan i olika åldrar. Du får dessutom lära dig om de lagar och regler som gäller inom yrket och får möjlighet att diskutera etik och moral inom vård och omsorg.

Vi är en del av Vård- och omsorgscollege och samarbetar nära med verksamheter där du har ditt arbetsplatsförlagda lärande. Detta ger dig en kvalitetssäkrad utbildning.

Teori och praktik

En del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande ute i olika verksamheter. Ditt arbetsplatsförlagda lärande kan vara till exempel inom äldreomsorg, omsorg och akutsjukvård. Praktiken varvas med praktiska inslag i kurser på skolan och teoretiska och gymnasiegemensamma kurser.

Du får under din utbildning prova på flera yrkesområden vilket ger dig en bred kompetens och flera valmöjligheter efter examen. I skolan tränas du för arbetet inom olika områden inom vård och omsorg.

Efter gymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesförberedande program men programmet ger dig också allmän högskolebehörighet. Direkt efter examen kan du få arbete som undersköterska, stödassistent eller skötare. Du kan också välja att söka direkt till högskola, till utbildningar som till exempel sjuksköterska, polis, dietist, fysioterapeut och socionom. Många elever blir erbjudna arbete redan under sin studietid. Efter examen på vård- och omsorgsprogrammet kan du också ansöka om ett körkortsstipendium på 15 000 kronor.

Ämne och poäng

Gymnasiegemensamma kurser - 900 p

Tabellen listar alla gymnasiegemensamma kurser

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

Programgemensamma kurser - 1300 p

Tabellen listar alla programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 p

Anatomi och fysiologi 2

50 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Gerontologi och geriatrik

100 p

Hälso- och sjukvård 1

100 p

Hälso- och sjukvård 2

100 p

Omvårdnad 1

100 p

Omvårdnad 2

100 p

Psykiatri 1

100 p

Psykiatri 2

100 p

Psykologi 1

50 p

Samhällskunskap 1a2

50 p

Social omsorg 1

100 p

Social omsorg 2

100 p

Fördjupningsämnen - 200 p

Valbara kurser som kan väljas inom ramen för programmet

Tabellen listar kurser som kan väljas som programfördjupning

Kurs

Poäng

Barn- och ungdomssjukvård

200 p

Blåljuspaket (räddningsmedicin och människans säkerhet)

200 p

Internationellt arbete (entreprenörskap och internationellt arbete)

200 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för gymnasiearbetet

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p