Ledarskap och hälsa är en utbildning inom Barn- och
fritidsprogrammet. Hos oss får du lära dig mer om människor, träning och hälsa. Du kan välja mellan två inriktningar; pedagogiskt och socialt arbete eller fritid och hälsa.

Om programmet

Ledarskap och hälsa är en bred utbildning som ger dig dig behörighet att studera vidare på högskola och universitet. Du får också en yrkestitel. Tycker du om att arbeta både teoretiskt och praktiskt och vill gå ett program som erbjuder många valmöjligheter både nu och längre fram i livet? Då är vi ett program för dig!

Två inriktningar

Du kan välja mellan två inriktningar; pedagogiskt och socialt arbete eller fritid och hälsa. Gemensamt för inriktningarna är att du läser beteendevetenskapliga kurser som till exempel pedagogiskt ledarskap, kommunikation och hälsopedagogik. På båda inriktningarna kommer du att få kunskaper som du har nytta av i ditt framtida yrke, oavsett om du vill jobba som lärare, fysioterapeut eller polis.

Pedagogiskt och socialt arbete - för dig som vill jobba med sociala relationer och lärande

Denna inriktning vänder sig till dig som vill arbeta inom förskola, skola och socialt arbete. Undervisningen handlar mycket om barns utveckling, lärande och om mänskliga rättigheter. Du läser flera pedagogiska kurser, som till exempel pedagogiskt arbete, specialpedagogik och socialt arbete. Du får också träna på att planera och hålla i aktiviteter. I utbildningen ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

Efter examen har du behörighet för vidare studier på högskola och universitet till exempelvis förskollärare, lärare, socionom eller polis. Du får även en yrkestitel som till exempel barnskötare, elevassistent eller aktivitetspedagog.

Fritid och hälsa - för dig som vill jobba med träning och friskvård

Denna inriktning vänder sig till dig som vill arbeta med träning, friskvård och hälsa. Du läser flera hälsovetenskapliga kurser och får lära dig mycket om kroppens anatomi, fysiologi och hur du lägger upp anpassade träningsprogram. Du läser kurser som till exempel träningslära, mental träning och idrott och hälsa 2. Du får också träna på att planera och hålla i aktiviteter. När du går denna inriktning får du ett gymkort för att vi enkelt ska kunna omsätta teori till praktik. I utbildningen ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

Efter examen har du behörighet för vidare studier på högskola och universitet till exempelvis fysioterapeut, dietist eller lärare i idrott och hälsa. Du får även en yrkestitel som till exempel personlig tränare, badvakt eller fritidsassistent.

Arbetsplatsförlagt lärande

På båda våra inriktningar ingår arbetsplatsförlagt lärande under minst 15 veckor. Under din praktik prövas de teoretiska kunskaperna praktiskt. Vi har ett tätt samarbete med flera verksamheter både inom och utanför kommunen. Våra handledare är yrkesverksamma och genom utbildning förberedda för att guida dig som elev in i arbetslivet.

Utlandspraktik

Vi har sedan 2016 haft ett samarbete med ett barnhem på Zanzibar i Tanzania. Detta samarbete ger varje år några elever möjlighet att bo på SOS barnbyar och göra sin sista praktikperiod på en annan kontinent. Vi har också internationella samarbeten genom Erasmus+ inom Europa på till exempel träningsanläggningar i Marbella och på förskolor och skolor på Malta.

Efter gymnasiet

Genom din yrkestitel kan du välja att arbeta direkt efter studenten som barnskötare, elevassistent, fritidsassistent, badvakt eller personlig tränare. Vår högskoleförberedande utbildning ger dig också möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet till exempelvis förskollärare, lärare, socionom, polis, dietist, hälsopedagog, psykolog eller flera andra yrken.

Programmet ledarskap och hälsa erbjuder många valmöjligheter både nu och längre fram i livet! Välkommen med din ansökan!

Ämne och poäng

Gymnasiegemensamma kurser - 900 p

Tabellen listar alla gymnasiegemensamma kurser

Ämne

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

Programgemensamma kurser - 600 p

Tabellen listar alla programgemensamma kurser

Ämne

Poäng

Hälsopedagogik 1

100 p

Kommunikation 1

100 p

Lärande och utveckling

100 p

Människors miljöer

100 p

Naturkunskap 1a2

50 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Samhällskunskap 1a2

50 p

Inriktning fritid och hälsa - 900 p

Tabellen listar kurser på inriktningen fritid och hälsa

Ämne

Poäng

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200 p

Fritid och idrottskunskap

100 p

Aktivitetsledarskap100 p
Etnicitet och kulturmöten100 p
Idrott och hälsa 2100 p

Mental träning

100 p

Träningslära 1

100 p

Träningslära 2

100 p

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete - 900 p

Tabellen listar kurser på inriktningen pedagogiskt och socialt arbete

Ämne

Poäng

Pedagogiskt arbete

200 p

Socialt arbete 1

100 p

Aktivitetsledarskap

100 p

Mental träning

100 p

Etnicitet och kulturmöten

100 p

Specialpedagogik 1

100 p

Skapande verksamhet

100 p

Pedagogiska teorier och praktiker

100 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för gymnasiearbetet

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p