Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du fått en bred utbildning med kunskaper inom naturvetenskap och matematik, men också inom andra ämnen som till exempel samhällsvetenskap och språk.

Om utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av naturvetenskap och matematik och vill läsa en utbildning som ger dig stora möjligheter i framtiden. Du är nyfiken på hur allt hänger ihop i natur och omvärld och vill lära dig olika sätt att lösa problem.

Så här arbetar vi

På programmet får du en bred utbildning som ger många olika valmöjligheter när du ska välja kurser, både inom naturvetenskap och andra ämnesområden. Vårt arbetssätt varierar mellan teori och praktiska moment och vi samarbetar mycket mellan olika ämnen.

Naturvetenskap med särskild variant estetisk profil

Du kan också kombinera naturvetenskapliga studier med estetiska ämnen i vår estetiska profil. Den estetiska varianten går att välja på båda våra inriktningar.

Efter gymnasiet

Utbildningen har ett stort fokus på förberedelser inför vidare studier. Vi arbetar mycket med studieteknik och olika metoder som du har nytta av vid vidare studier vid högskola eller universitet.

I framtiden kan du arbeta som till exempel läkare, civilingenjör, jurist, civilekonom, lärare, miljövetare, journalist eller psykolog.

Inriktningar

Första året läser alla på programmet samma kurser. Inför år två väljer du någon av våra två inriktningar, naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle.

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom matematik, fysik och kemi.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig fördjupade kunskaper inom samhällskunskap, hållbar utveckling och geografi.

Ämne och poäng

Gymnasiegemensamma kurser - 1150 p

Tabellen listar alla gymnasiegemensamma kurser

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1

100 p

Matematik 2

100 p

Matematik 3

100 p

Religionskunskap

50 p

Samhällskunskap 1

100 p

Svenska eller Svenska som andraspråk 1

100 p

Svenska eller Svenska som andraspråk 2

100 p

Svenska eller Svenska som andraspråk 3

100 p

Programgemensamma kurser - 450 p

Tabellen listar alla programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Biologi 1

100 p

Fysik 1

150 p

Kemi 1

100 p

Moderna språk

100 p

Inriktning naturvetenskap - 400 p

Tabellen listar alla kurser på inriktningen naturvetenskap

Kurs

Poäng

Biologi 2

100 p

Fysik 2

100 p

Kemi 2

100 p

Matematik 4

100 p

Inriktning naturvetenskap och samhälle - 400 p

Tabellen listar alla kurser på inriktningen naturvetenskap och samhälle

Kurs

Poäng

Geografi 1

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Ett naturvetenskapligt ämne: Biologi 2

100 p

Politik och hållbar utveckling

100 p

Programfördjupning - 200 p

Följande kurser erbjuds enbart som programfördjupning:

Tabellen listar alla programfördjupningskurser

Kurs

Poäng

Naturvetenskaplig specialisering: Medicinsk biologi

100 p

Politik och hållbar utveckling

100 p

Miljö- och energikunskap

100 p

Följande kurser erbjuds både som programfördjupning och som individuellt val:

Tabellen listar kurser som du kan välja som programfördjupning och individuellt val

Kurs

Poäng

Matematik 5

100 p

Engelska 7

100 p

Matematik 4 - valbar för dig som inte har kursen i din inriktning

100 p

Programmering 1

100 p

Psykologi 1 och 2a

100 p

Följande kurser erbjuds som individuella val men kan räknas som både programfördjupningskurs och som individuellt val i examensbeviset:

Tabellen listar övriga kurser som erbjuds som individuella val och som individuellt val

Kurs

Poäng

Entreprenörskap

100 p

Fysik 3

100 p

Historia 2

100 p

Matematik specialisering

100 p

Moderna språk 1-5

100 p

Programmering 2

100 p

Retorik

100 p

Webbutveckling 1

100 p

Naturvetenskap med särskild variant estetisk profil

Du väljer ett ämnespaket med estetiska kurser inom bild, musik eller teater.

Bild

Tabellen listar kurser du kan välja i ämnespaketet bild

Kurs

Poäng

Bild och form 1b

100 p

Bild

100 p

Bild specialisering

100 p

Musik

Tabellen listar kurser du kan välja i ämnespaketet musik

Kurs

Poäng

Instrument eller sång

100 p

Ensemble med körsång

200 p

Teater

Tabellen listar kurser du kan välja i ämnespaketet teater

Kurs

Poäng

Scenisk gestaltning 1

100 p

Sceniskt karaktärsarbete

100 p

Sceniskt karaktärsarbete - text

100 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för gymnasiearbetet

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p