International Baccalaureate

International Baccalaureate är en internationell utbildning på engelska. Efter examen har du möjlighet att söka in på högskolor och universitet både i Sverige och utomlands.

Om programmet

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) är en av världens internationellt högst ansedda gymnasieutbildningar. Ingen annan gymnasieutbildning är ackrediterad av lika många internationella institutioner och universitet.

Hos oss får du en gymnasieutbildning av högsta kvalitet och vi arbetar förebyggande för att hjälpa dig att nå dina mål. Programmet kräver mycket av dig som elev men ger dig också en utmärkt förberedelse till fortsatta akademiska studier vare sig det är i
Sverige eller utomlands.

Så här arbetar vi

Det första året är ett förberedande år där du läser svenska nationella kurser men med engelska som undervisningsspråk.

Inför årskurs 2 väljer du sex ämnen. Det finns olika sätt att kombinera de ämnen du väljer. Du behöver välja två språk, matematik, ett samhällsvetenskapligt ämne och ett naturvetenskapligt ämne. Det sjätte ämnet kan du välja inom valfritt område.

Du får också läsa kunskapsteori (Theory of Knowledge), göra en forskningsuppgift (Extended Essay) samt arbeta med egna projekt i CAS (Creativity, Activity, Service).

IB-programmets lärare är även handledare och följer din utveckling under din skoltid. Det är till största delen externa lärare som sätter dina betyg. 

Efter examen

International Baccalaureate är ett högskoleförberedande program och du har möjlighet att efter examen söka till högskolor och universitet både i Sverige och utomlands. Programmet ger dig också fördjupade kunskaper i engelska inom olika områden.

Placement test

We will have our Placement Tests on Wednesday 14th August 2024 at 8.50 for current year 9 students applying to Pre-IB. All applicants to the Diploma Programme are also welcome to do the placement test and for those of you currently in MYP 5.

Contact
Ruth Walton
ruth.walton@kungsbacka.se

How it works

There will be an English test which includes reading, writing and vocabulary exercises for 1 hour and a maths test for 45 minutes, looking at, for example, algebra, trigonometry and you won’t be able to use a calculator! You will be tested on your year 9 knowledge and skills.

We will give you a little Swedish exercise in order to check your Swedish language skills this is to make sure you are put into the right Swedish teaching group.

You will also be interviewed by a member of the IB Diploma Programme Team to find out about you and why you have chosen IB.

Any more questions, please don’t hesitate to contact the IB DP Coordinator, Mrs Ruth Walton, ruth.walton@kungsbacka.se

Kurser och poäng

Kurser som du läser ditt under år 1 (Pre-IB1)

Tabellen listar kurser som du läser under ditt första år på IB-programmet

Kurs

Poäng

Biologi 1

100 p

Engelska 5

100 p

Historia 1b

100 p

Matematik 1c

100 p

Moderna språk

100 p

Fysik 1b1

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Psykologi 1

50 p

Svenska 1

100 p

Du har också möjlighet att lägga till Kemi 1 100 p. Undervisningen i kemi sker på svenska och du läser med elever från andra program.

Ämnen som du kan läsa under år 2 och 3

Du väljer tre st higher level (HL) kurser (120 p /ämne/år) och tre st standard level (SL) kurser (75p/ämne/år) utifrån följande grupper:

 1. Språk A (modersmål): Svenska eller engelska
 2. Språk B (andraspråk): engelska, spanska, franska, svenska som andraspråk
 3. Individ och samhällsvetenskap: historia, psykologi, business and management
 4. Naturvetenskap: biologi, fysik
 5. Matematik:
  - Mathematics: analysis and approaches SL
  - Mathematics: applications and interpretation SL
 6. Ett ämne från grupp 2, 3 eller 4

Dessutom ingår

 • Creativity, Activity, Service (egna projekt)
 • Theory of Knowledge (kort uppsats + utställning)
 • Extended Essay (en längre uppsats inom valfritt ämnesområde)

Policydokument - IB