Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du fått en bred utbildning med kunskaper inom teknik, arkitektur, design, datorteknik och produktion. Teknikprogrammet finns på både Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium.

Om programmet

På Teknikprogrammet får du en bred teoretisk och praktisk utbildning inom teknikens olika områden. Teknikprogrammet passar dig som gillar att lösa problem och vill skapa och utveckla idéer både i teori och praktik.

Så här arbetar vi

Under din utbildning kommer du få möjlighet att arbeta med skarpa projekt. Det innebär att du kan få uppdrag som medverkande företag lämnat till teknikprogrammet.

Inriktningar

Första året läser alla på programmet samma kurser. Inför år 2 väljer du en av de fem inriktningarna design och produktutveckling, samhällsbyggande och miljö, informations- och medieteknik, produktionsteknik eller teknikvetenskap. Alla fem inriktningar på Teknikprogrammet ingår i Teknikcollege Kungsbacka.

Efter gymnasiet

Programmet ger dig grundläggande behörighet till högskola. I framtiden kan du arbeta som till exempel civilingenjör, arkitekt, byggnadsingenjör, samhällsplanerare, industridesigner, produktutvecklare, mekatronikingenjör eller arbeta inom IT-branschen.

Ämne och poäng

Gymnasiegemensamma kurser - 1100 p

Tabellen listar alla gymnasiegemensamma kurser

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

Programgemensamma kurser - 400 p

Tabellen listar programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Fysik 1a

150 p

Kemi 1

100 p

Teknik 1

150 p

Inriktning design och produktutveckling - 500 p

Tabellen listar kurser för design och produktutveckling

Kurs

Poäng

Bild och form 1a1

50 p

CAD 1

50 p

Design 1

100 p

Design 2

100 p

Konstruktion 1

100 p

Teknik specialisering

100 p

Inriktning samhällsbyggande och miljö - 500 p

Tabellen listar kurser på inriktningen samhällsbyggande och miljö

Kurs

Poäng

Arkitektur - Hus

100 p

Byggnadsverk

100 p

CAD 1

50 p

CAD 2

50 p

Hållbart samhällsbyggande

100 p

Teknik specialisering

100 p

Inriktning teknikvetenskap - 500 p

Tabellen listar kurser för inriktningen teknikvetenskap

Kurs

Poäng

Fysik 2

100 p

Matematik 4

100 p

Programmering 1

100 p

Teknik 2

100 p

Teknik specialisering

100 p

Programfördjupning - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för programfördjupning

Ämne

Poäng

Programfördjupning

200 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för gymnasiearbetet

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p