Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte fått med dig fullständiga betyg för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Programmen är till dig som ska söka vidare till nationellt gymnasieprogram, andra studier eller för dig som vill börja förbereda dig för yrkeslivet.

Inriktningar

På Introduktionsprogrammen kan du välja mellan fyra olika inriktningar beroende på om du vill läsa upp gymnasiebehörighet, röra dig ut mot arbetslivet eller utveckla det svenska språket.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ riktar sig till dig som behöver ett anpassat studieupplägg. Programmet är till för dig som missat delar av din skolgång, eller som på grund av andra anledningar saknar vissa grundskolebetyg. Individuellt alternativ är introduktionsprogrammens bredaste och mest flexibla inriktning.

Språkintroduktion

Språkintroduktion erbjuder dig som är ny i Sverige en möjlighet att läsa upp dina grundskolebetyg med extra fokus på svenska språket. Utöver svenska som andraspråk läser du övriga grundskoleämnen enligt din individuella studieplan.

Vem kan söka utbildningen?

Du får börja studera på språkintroduktion om du är mellan 16 och 19 år. Om du är över 18 år, behöver du ha uppehållstillstånd för att börja studera. Du får börja utbildningen senast under första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som har som mål att bli behörig till ett yrkesprogram eller för dig som vill förbereda dig för arbetslivet. Du får stöd av din praktiksamordnare under hela din skoltid och du får också en handledare ute på din eventuella praktikplats. Det finns även möjlighet att läsa upp grundskolebetyg.

Programinriktat val

Inriktningen riktar sig till dig som är nära behörighet för ett nationellt program. Du går i samma klass som eleverna på det nationella programmet och följer samma utbildningsplan med undantag för kursen i det grundskoleämne där du saknar behörighet. När du uppnått godkänt betyg och behörighet skriver vi över dig till det nationella programmet.

Programinriktat val samordnas genom det nationella program som du läser mot. Kontakta ansvarig för det program du är intresserad av för mer information.

För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg (minst E) i:

  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik
  • samt i minst fyra andra ämnen

Eller godkänt betyg (minst E) i:

  • svenska/svenska som andraspråk
  • engelska och matematik
  • samt i minst 3 andra ämnen

Individuell studieplan

På ett introduktionsprogram har du en individuell studieplan. Din individuella studieplan innehåller information om ditt studieupplägg, vilka ämnen du läser, vilka mål du har och eventuella anpassningar.