Ett individuellt utformat program med fokus på det sociala samspelet, självständighet och förberedelse för vuxenlivet. Utbildningen anpassas efter dina behov.

Det individuella programmet är en utbildning för dig som tidigare gått i anpassad grundskola eller varit integrerad elev i grundskolan. Utbildningen anpassas efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen.

Individuellt utformat

Utbildningen är fyra år och förbereder dig för vuxenlivet efter gymnasiet. Programmet är individuellt utformat men du får också, i så stor utsträckning som möjligt, jobba tillsammans i grupp och öva på att ingå i ett större sammanhang.

Utveckla dina förmågor

Tillsammans arbetar vi för att du ska få goda förutsättningar i framtiden vad gäller sysselsättning och fritid. Hos oss får du använda alla dina sinnen och utveckla dina förmågor både teoretiskt och praktiskt.