Utbildningen ger dig många möjligheter till både vidareutbildning och arbete direkt efter examen. Att läsa till undersköterska i Kungsbacka leder till kompetenta och attraktiva medarbetare.

Du kan utbilda dig till undersköterska på fler sätt:

  • Som ungdom kan du söka till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet.
  • Du kan läsa till undersköterska som lärling på Elof Lindälvs gymnasium.
  • Du kan omskola dig till undersköterska i vuxen ålder via vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Att läsa till undersköterska passar dig som vill veta mer om den friska människokroppen men också vad som händer när vi blir sjuka. Utbildningen ger dig många möjligheter till både vidareutbildning och arbete direkt efter examen.

Det är en stor efterfrågan på välutbildad personal inom vårdyrket.

Vård- och omsorgsprogrammet

På vård- och omsorgsprogrammet på Aranäsgymnasiet får du en modern utbildning med hög kvalitet både vad gäller teori och praktik. Du kommer att få praktisera på arbetsplatser med kompetenta handledare.

Vård- och omsorgsprogrammet på Aranäs

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen finns i olika studieformer vilket gör att studierna kan anpassas efter den livssituation du befinner dig i. Du kan välja mellan klassrum, komplettering, flex, distans eller språkstöd. Under din utbildning kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det innebär att du gör praktik på en arbetsplats inom vård och omsorg.

Vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Gymnasial lärlingsanställning

På gymnasial lärlingsanställning på Elof Lindälvs gymnasium får du en modern vårdutbildning med hög kvalitet både vad gäller teori och arbetsplatsförlagt lärande.

Gymnasial lärlingsanställning innebär att du är anställd av ett företag halva studietiden och går i skolan den andra delen. Utbildningen passar dig som vill arbeta, skapa ett kontaktnät och få lön samtidigt som du studerar och har möjlighet att få högskolebehörighet.

Gymnasial lärlingsanställning ger dig en yrkeskompetens som är eftertraktad på arbetsmarknaden och gör dig redo för ett yrke med goda framtidsutsikter.

Gymnasial lärlingsanställning på Elof Lindälvs gymnasium

Ansökningstillfällen

Var uppmärksam på att de olika utbildningsformerna har olika ansökningstider. Läs mer på respektive utbildningssida.

Certifierade utbildningar

Vård- och omsorgscollege, VOC, är en kvalitetsgaranti som gynnar dig som studerar till undersköterska. Det betyder att arbetsgivare inom Vård & Omsorg har varit med och kvalitetssäkrat innehåll och upplägg på utbildningen så den matchar behov av kompetens för framtiden.

Samtliga utbildningar till undersköterska är en certifierade utbildning inom Vård och omsorgscollege Kungsbacka.

Elever som läser programmet får ett diplom efter avslutade studier och som visar att man har gått en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan. Diplomet är en merit som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Arbetsgivare över hela landet efterfrågar just dessa diplom.