Gymnasial lärlingsanställning

Gymnasial lärlingsanställning innebär att du är anställd av ett företag halva studietiden och går i skolan den andra delen. På Elof Lindälvs gymnasium kan du välja mellan industriteknik eller vård och omsorg.

Så här arbetar vi

Gymnasial lärlingsanställning passar dig som vill arbeta, skapa ett kontaktnät och få lön samtidigt som du studerar och har möjlighet att få högskolebehörighet.

Utbildningen riktar in sig på branscher där efterfrågan på kompetens är stor. Den ger både arbetslivserfarenhet och gymnasiekompetens.

Du kan välja mellan två program, industritekniska programmet eller vård- och omsorgsprogrammet.

Efter examen

Gymnasial lärlingsanställning ger dig en yrkeskompetens som är eftertraktad på arbetsmarknaden och gör dig redo för ett yrke med goda framtidsutsikter. Du kan även läsa vidare på yrkeshögskola eller universitet. Men i så fall behöver du komplettera din lärlingsutbildning med högskoleförberedande kurser.

Industritekniska programmet

I skolan får du lära dig om hur olika tekniska lösningar fungerar. På din arbetsplats får du arbeta med industriell teknik och lära dig att hantera utrustning, material och processer.

Efter examen kan du arbeta i industrin till exempel med produkt och produktionsplanering eller i produktionen.

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som vill jobba med människor och hälsa. På skolan lär du dig om hur människokroppen är uppbyggd, om människans behov och om vilken betydelse olika livsstilar har.

På din arbetsplats lär du dig att bemöta människor inom vård och omsorg. Efter examen kan du jobba med människor som har funktionsnedsättningar, både inom äldreomsorgen eller individ och familjeomsorgen.