Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet är en yrkesutbildning inom försäljning, kommunikation, marknadsföring och service med inriktning på företagande.

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på eget företagande och entreprenörskap. Ung företagsamhet är en del av utbildningen och ger dig möjlighet att starta ett eget företag under år 3.

Du lär dig också om service, marknadsföring och digital teknik. Vi arbetar med verklighetsbaserade projekt där flera kurser vävs ihop under alla tre år.

Så här arbetar vi

Under första året har du all undervisning på plats i skolan där du lär dig grunderna med gemensamma kurser och projekt. I år 2 och 3 har du undervisning på skolan och arbetsplatsförlagt lärande ute på en arbetsplats.

Två profiler

På Försäljnings- och serviceprogrammet kan du välja mellan två profiler, försäljning och företagande eller service och logistik.

Efter examen

Försäljning- och serviceprogrammet är ett yrkesförberedande program som ger dig stora möjligheter att få ett arbete direkt efter examen. Du kan bland annat arbeta som marknadsassistent, företagssäljare, egen företagare, butikssäljare och lagerarbetare. Utbildningen ger dig också grundläggande behörighet för högskola eller universitet om du skulle vilja fortsätta dina studier.

Ämne och poäng

Gymnasiegemensamma kurser - 900 p

Tabellen listar alla gymnasiegemensamma kurser

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

Programgemensamma kurser - 900 p

Tabellen listar alla programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Entreprenörskap

100 p

Personlig försäljning

100 p

Servicekunskap

100 p

Praktisk marknadsföring 1

100 p

Affärsutveckling och ledarskap

100 p

Branschkunskap inom handel

100 p

Handel och hållbar utveckling

100 p

Information och kommunikation 1

100 p

Inköp 1

100 p

Programfördjupningsprofil försäljning och företagande - 700 p

Tabellen listar kurser inom programfördjupningsprofil försäljning och företagande

Kurs

Poäng

Handel specialisering 1

100 p

Handel specialisering 2

100 p

Praktisk marknadsföring 2

100 p

Entreprenörskap och företagande

100 p

Företagsekonomi 1

100 p

Servicekunskap 2

100 p

Engelska 6

100 p

Programfördjupningsprofil service och logistik - 700 p

Tabellen listar kurser inom programfördjupningsprofilen service och logistik

Kurs

Poäng

Logistik 1

100 p

Företagsekonomi 1

100 p

Hantering av varor och gods

200 p

Entreprenörskap och företagande

100 p

Servicekunskap 2

100 p

Engelska 6

100 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för gymnasiearbetet

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p