Vuxenutbildningar på Elof Lindälvs gymnasium

På Elof Lindälvs gymnasium kan du som vuxenstuderande utbilda dig inom restaurang-, fordon och transport- eller byggbranschen. Du ansöker till utbildningarna via grvux.se

Fordon och transport

På Elof Lindälvs gymnasium kan du som vuxenstuderande utbilda dig till reparatör av personbilar och till yrkesförare inom godstransporter. Du har även möjlighet att läsa kortare branschutbildningar.

Om utbildningen

Utbildningarna inom fordon och transport är lärarledda och varvar praktik och teori. Vi har en modern fordons- och maskinpark. Vi har också goda kontakter med branschen vilket ökar möjligheterna för dig som studerande att få ett arbete direkt efter utbildningen.

Ansökan och behörighet

Förkunskapskraven för fordon och transportutbildningen är grundskola eller motsvarande. Du behöver även ha tillräckliga kunskaper i svenska så att du klarar av utbildningen på ett bra sätt.

Lärande bygg

Lärande bygg är en utbildning i samarbete mellan Kungsbacka kommun, Brixly och Eksta Bostads AB. Utbildningen är arbetsplatsförlagd till minst 70% på de byggarbetsplatser i Kungsbacka där Brixly och Eksta Bostads AB finns. De teoretiska delarna av utbildningen genomförs på Elof Lindälvs gymnasium

Om utbildningen

När du börjar på Lärande bygg startar vi med att kartlägga dina tidigare erfarenheter och kunskaper inom branschen. Vi går också igenom grundläggande teoretiska och praktiska moment. På Lärande bygg kan du sedan utbilda dig till träarbetare eller målare.

Efter utbildningen

När du är klar med utbildningen har du möjlighet att få jobb på Brixly men även hos andra arbetsgivare. Byggbranschen är i stort behov av kompetens inom många olika yrkesroller. Utbildningen Lärande bygg ger dig också en bra grund om du vill utbilda dig vidare inom branschen, till exempel till projektör eller konstruktör.

Restaurang

På Elof Lindälv gymnasium kan du som vuxenstuderande utbilda dig till kock i storkök eller lunchrestaurang. Vi erbjuder en utbildning som är anpassad efter de behov som finns på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska lektioner och du kommer att få arbeta i skolans restauranger. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagd praktik där du väljer arbetsplats beroende på om du vill inrikta dig mot ett framtida jobb i storkök eller i en lunchrestaurang.

Ansökan och behörighet

Utbildningen kräver inte några förkunskaper eller erfarenheter från branschen. Om du har arbetat inom restaurang eller storkök tidigare har du möjlighet att validera dina kunskaper. Då får du visa det du redan kan genom en prövning.

Förkunskapskrav för utbildningen är godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Samarbetspartner

logga eu