Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium är godkänt av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom.

Det innebär att utbildningen har ett nära samarbete med näringslivet och att eleverna som studerar på programmet har möjlighet att ta examen som diplomerade gymnasieekonomer.

Som gymnasieekonom kan du söka jobb direkt efter gymnasiet som till exempel ekonomiassistent, bokföringsassistent, kundansvarig eller säljare.

Som Diplomerad gymnasieekonom har eleven:

  • visat att hen har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens
  • genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens
  • läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i kursen företagsekonomi
  • läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet
  • läst minst till och med Matematik 3
  • fått lägst betyget E i alla kurser på programmet
  • genomfört ett gymnasiearbete på 100 poäng med ekonomisk inriktning
  • genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande.