Fastighet, anläggning och byggnation

Bild på en gymnasieelev i en verkstad

Fastighet, anläggning och byggnation är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med fastigheter och grönytor.

Så här arbetar vi

På detta program får du kunskaper inom fastighet och grönytor med fokus på underhåll. Vi har en verkstad i skolan och du har möjlighet att ta truckkörkort, vilket efterfrågas av många arbetsgivare.

Teori och praktik

Teori och praktik varvas under din utbildning. Du har undervisning på skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 22 veckor ute på en arbetsplats. Vi arbetar med verklighetsbaserade projekt och arbetsuppgifter.

Efter gymnasiet

Efter avslutade studier kan du gå vidare till arbete, sysselsättning eller fortsatta studier.

Ämne och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola - 900 p

Tabellen listar gemensamma kurser i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religion 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1

200 p

Programgemensamma kurser - 400 p

Tabellen listar programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Bygg- och anläggning 1

100 p

Fastighetsskötsel

200 p

Service och bemötande

100 p

Programfördjupning - 900 p

Tabellen listar antalet poäng för programfördjupning

Kurs

Poäng

Bygg- och anläggning

100 p

Entreprenörskap

100 p

Fastighetsskötsel - inre miljö

100 p

Körning - basmaskiner 1

100 p

Hem- och konsumentkunskap 1

100 p

Måleri 1

100 p

Material och verktyg 1

100 p

Skötsel av utemiljöer 1

100 p

Växtkunskap 1

100 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Anpassat gymnasieskolearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för anpassat gymnasieskolearbete

Ämne

Poäng

Anpassat gymnasieskolearbete

100 p