Administration, handel och varuhantering

Gymnasieelev som klär en skyldocka

Administration, handel och varuhantering är en yrkesutbildning för dig som är vill arbeta i butik, på ett varulager eller inom näthandel.

Så här arbetar vi

På detta program får du kunskaper inom handel och tjänster med fokus på digitala verktyg, information, kommunikation, inköp och logistik men också service och bemötande.

Ung företagsamhet ger dig möjlighet att starta och driva ett eget företag under ditt tredje gymnasieår. Vi har en butik i skolan där vi säljer det som företagen producerar. Du får även möjlighet att ta truckkörkort vilket efterfrågas av många arbetsgivare.

Teori och praktik

Vi varvar teori och praktik under din utbildning. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst 22 veckor ute på en arbetsplats. Vi har ett nära samarbete med branschen och arbetar med verklighetsbaserade projekt tillsammans med näringslivet.

Efter gymnasiet

När du har avslutat dina studier kan du gå vidare till arbete, sysselsättning eller fortsatta studier.

Ämne och poäng

Gemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola - 900 p

Tabellen listar gemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

50 p

Naturkunskap 1

50 p

Religion 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1

200 p

Programgemensamma ämnen - 500 p

Tabellen listar programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Administration 1

100 p

Handel 1

100 p

Information och kommunikation 1

100 p

Inköp och logistik 1

100 p

Service och bemötande

100 p

Programfördjupning - 800 p

Tabellen listar programfördjupningskurser

Kurs

Poäng

Administration 2

100 p

Entreprenörskap

100 p

Handel 2

100 p

Praktisk marknadsföring

100 p

Hem- och konsumentkunskap 1

100 p

Information och kommunikation 2

100 p

Näthandel 1

100 p

Service och bemötande 2

100 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Anpassat gymnasieskolearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för anpassat gymnasieskolearbete

Ämne

Poäng

Anpassat gymnasieskolearbete

100 p