Ansök om, byt eller säg upp en plats

på förskola eller fritidshem för ditt barn

Ansök om, byt eller säg upp en plats

på förskola eller fritidshem för ditt barn.

Ansök om en plats på förskola eller fritidshem för ditt barn

Du kan ansöka om en plats på förskola eller fritidshem

tidigast sex månader innan ditt barn behöver platsen.

Vi försöker alltid ge ditt barn plats på den förskola eller fritidshem

du helst vill men ibland kan det vara brist på platser

och då kan ditt barn få en annan plats.

Du kan se en lista över alla förskolor, texten är inte på lätt svenska.

Lista över alla förskolor (texten är inte lättläst)

Använd helst vår e-tjänst för att ansöka om en plats,

för att tacka ja eller nej till en plats

eller för att säga upp en plats.

Då behöver du en e-legitimation som till exempel BankID.

I e-tjänsten kan du

  • ansöka om en plats
  • tacka ja eller nej till en plats
  • säga upp en plats
  • ändra dina kontaktuppgifter och lämna din e-postadress
  • lämna eller ändra din inkomst och det som vi kallar taxekategori.

För att du ska få rätt avgift för förskola eller fritidshem

är det viktigt att vi alltid har rätt uppgifter.

Om du inte har en e-legitimation kan du bara använda e-tjänsten

för att ansöka om en plats.

Allt annat får du göra med blanketter.

Anmäla behov av plats (texten är inte lättläst). Länk till annan webbplats.

Spara ditt barns schema

Du som har barn som går i en förskola eller fritidshem i Kungsbacka

kan spara ditt barns schema i e-tjänsten Vklass.

I Vklass kan du se ditt barns aktiviteter,

till exempel lektioner, läxor, prov, utvecklingssamtal och utflykter.

Läs mer om hur du lägger in ditt barns schema i Vklass

och vad du kan se där.

Pedagogiskt IT-stöd Vklass (texten är inte lättläst)

Säga upp eller byta plats för ditt barn

Du kan säga upp platsen i förskola eller fritidshem för ditt barn

i e-tjänsten eller på en blankett.

Uppsägningstiden för en plats i en förskola är 30 dagar

och du betalar avgift för ditt barn under hela uppsägningstiden.

Om ditt barn byter till en annan förskola eller fritidshem i Kungsbacka

behöver du inte säga upp platsen.

Säga upp plats (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.

Ska ditt barn ha en plats i en förskola som kommunen inte ansvarar för?

I Kungsbacka kommun finns det också förskolor som kommunen inte ansvarar för,

till exempel ett företag, ett föräldrakooperativ eller ett personalkooperativ.

Kontakta företaget eller kooperativet om ditt barn ska ha en plats där.