Ansöka till vuxenutbildning

Här kan du läsa om hur du ansöker till vuxenutbildningen
i Kungsbacka kommun och när utbildningarna startar.

Du ansöker till kurser på grundläggande nivå och gymnasienivå
på internet.

Kurser och utbildningar som finns i kurskatalogen (texten är inte lättläst). 

Här finns en instruktion som visar hur du ansöker (texten är inte lättläst).

Svenska för invandrare, sfi

Du ansöker till sfi med en webbansökan.
Här finns en instruktion som visar hur du ansöker

Ansökan på internet för sfi (texten är inte lättläst). Länk till annan webbplats. 

När ska jag ansöka och när startar utbildningen?

Kurserna startar alltid på en måndag.
Du kan börja en kurs tidigast på en måndag
4 veckor efter att du skickade din ansökan.
Din ansökan ska vara komplett senast 3 veckor innan kursen startar

Se till att din ansökan är komplett

Se till att din ansökan är komplett så du kan anmäla dig till en kurs.
Vi behöver alla dina betyg eller en bedömning av nivån på dina kunskaper
om du till exempel inte kan ge oss dina betyg.
Du kan också behöva träffa en studie- och karriärvägledare
innan din ansökan är komplett.

I dina betyg ska det stå vilken typ av dokument det är,
vilken skola du har gått på och rektorn ska ha skrivit under betyget.
Du kan inte använda sammanställningar av dina betyg från Antagning.se,
studieplaner eller andra sammanställningar som inte är betyg.

Kontakta en studie- och karriärvägledare

om du har skyddade personuppgifter

Du ska inte göra en webbansökan om du har skyddade personuppgifter.
Kontakta en studie- och karriärvägledare så får du hjälp
att ansöka på ett säkert sätt och planera dina studier.

Från att du vill studera till att du börjar

Så här går det till från att du börjar söka information om vuxenutbildning
till att du börjar studera:

  1. Du får information om vuxenutbildning på Kungsbacka kommuns webbplats eller från en studie- och karriärvägledare.
  2. Du väljer vad du vill studera, hur du vill studera, hur snabbt du vill studera

Vilken skola du vill studera hos och när du vill börja.

Här hittar du mer information om skolor (texten är inte lättläst).

Du ansöker till sfi eller till utbildning
på grundläggande nivå eller gymnasienivå.
Du ansöker om studiemedel till CSN om du vill ha studiemedel.

OBS! Du kan inte ha studiemedel för sfi.

Vi anmäler dig till kursen som du har valt när din ansökan är komplett.
Du blir kallad till introduktion av skolan en vecka innan kursen startar.
Du skickar in en studieförsäkran till CSN
om du ska studera med studiemedel.

Nu är du igång och studerar, lycka till!

Vill du ansöka till vuxenutbildning i en annan kommun?

Hur du ska göra beror på vilken kommun du vill studera i
om du vill ansöka till vuxenutbildning i en annan kommun.

Ansöka till en kommun i Göteborgsregionen

Du gör en ansökan till den kommun där du vill studera
om du vill ansöka till vuxenutbildning i någon kommun i Göteborgsregionen:
Mölndal, Härryda, Göteborg, Partille, Öckerö, Lerum, Ale,
Alingsås, Kungälv, Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn.
Den kommunen frågar sedan vuxenutbildningen i Kungsbacka
om de vill betala för den utbildning du ansökt till.

Ansöka till en kommun utanför Göteborgsregionen

Du fyller i en ansökningsblankett från den kommun som har utbildningen
om du vill ansöka till vuxenutbildning utanför Göteborgsregionen.
Om kommunen använder webbansökan
skriver du också ut ansökan du har gjort.
Ansökan, betygskopior, information om utbildningen du söker och kursplan lämnas på, eller skickas till:

Kompetenscentrum Södra Torggatan 16
434 30 Kungsbacka.

Andra utbildningar du kan ansöka till

Här kan du läsa om andra vuxenutbildningar som du kan ansöka till: