Studie och karriärvägledning för vuxna

Bild på två personer som sitter i samtal

Vi finns för dig som har funderingar kring pågående eller kommande studier eller tankar kring ditt framtida arbetsliv.

Karriärvägledning

Vid flera tillfällen i livet kommer du att fatta beslut kring arbete och studier. Vi lever i en värld som ständigt förändras och så även arbetslivet. Som studie- och karriärvägledare stöttar vi dig i den processen.

Inför ditt val

Många faktorer spelar in när du ska göra ett val. Då är det bra att ha kännedom om dig själv, vilka alternativ som finns och hur du på bästa sätt fattar ett beslut.

När du står inför en förändring kan beslutsprocessen beskrivas i tre delar:

 • Insikt - kunskap om mig själv. Vem är jag? Vad kan jag?
 • Utsikt - kunskap om olika alternativ?
 • Framsikt - fatta och genomföra beslut. Hur når jag målet?

Insikt - kunskap om mig själv

Dina val påverkas av vem du är och vad du tycker är viktigt. Ju mer du vet om dig själv desto större är möjligheten att du trivs med det du väljer att studera eller arbeta med.

Frågor du kan ställa dig:

 • Vad kan jag?
 • Vad vill jag?
 • Vad bär jag med mig från min uppväxt?
 • Vad tycker andra om mig?
 • Vad är viktigt för mig?
 • Vilka är mina starka respektive mindre starka sidor?

Utsikt – kunskap om olika valalternativ

Du tar reda på vilka alternativ som finns och var du hittar information om utbildningar, arbetsmarknaden och olika yrken. Att lära dig var du hittar information som hjälper dig är en fördel eftersom omvärlden ständigt förändras.

Frågor du kan ställa dig:

 • Vad finns det för möjligheter i omvärlden?
 • Vad vet jag om utbildning, yrken och arbetsliv?
 • Vilka erfarenheter har jag?
 • Vad vill jag veta mer om?
 • Hur ska jag få reda på mer?

Framsikt - fatta och genomföra beslut

Det är dags att bestämma dig för vilket alternativ du ska välja. Du gör du en plan för vad som är ditt nästa steg och hur du ska nå ditt långsiktiga mål. Du sätter din plan i action.

Frågor du kan ställa dig:

 • Vilka fördelar och nackdelar finns med olika alternativ?
 • Hur går jag vidare?
 • Hur är min tidsplan?
 • Hur ser min framtid ut beroende på vad jag väljer?
 • Vad känns roligt och intressant?
 • Vem eller vad kan underlätta respektive hindra mig under ”resan”?

Källa: Att välja för framtiden: skolans stöd genom vägledning och lärande. (2020). [Stockholm]: Skolverket

Examen och slutbetyg

På vuxenutbildningen kan du läsa till en gymnasieexamen. Har du betyg från äldre betygssystem finns möjlighet att ta ut ett slutbetyg fram till 1 juli 2025.

I en gymnasieexamen eller ett slutbetyg har du möjlighet att ta med gymnasiepoäng från fristående kurser, yrkesutbildningar- och lärlingsutbildningar på gymnasienivå.

För att få din examen eller ditt slutbetyg utfärdat kontaktar du en studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd eller i den kommun du senast studerade.

Information om gymnasieexamen från vuxenutbildning

En gymnasieexamen kan vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Vilken av dessa som är aktuell för dig beror på vilka ämnen du har läst tidigare samt ditt mål med dina studier. I samtal gör vi tillsammans en examensplanering utifrån Skolverkets regler.

Du kan själv påbörja en planering med hjälp av Skolverkets planeringsverktyg.

Examensplanering (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Du kan se vilka kurser som ingår i respektive examen på Skolverkets hemsida.

Program - Skolverket Länk till annan webbplats.

Information om slutbetyg från vuxenutbildningen

Slutbetyg är för dig som har minst ett betyg med dig från äldre betygssystem (MVG, VG, G eller IG). Det finns möjlighet att ta ut slutbetyg fram till 1 juli 2025. För att planera ett slutbetyg bokar du en tid med oss. Se mall nedan för ramar vid utförande av slutbetyg.

 

Utbildning från ett annat land

Film - Bedömning av utländsk utbildning Länk till annan webbplats.

Har du en utländsk gymnasieutbildning, universitetsutbildning eller eftergymnasial yrkesutbildning kan du skicka in dina utbildningsdokument till Universitets- och Högskolerådet (UHR) för bedömning om din utbildning motsvarar en svensk utbildning.

Bedömningen kan du bland annat använda när du söker till högre studier eller arbete i Sverige.

Bedömning av utländsk utbildning - Universitets- och högskolerådet (UHR). Länk till annan webbplats.

På Universitets- och högskolerådet (UHR) finns även en bedömningstjänst där du direkt kan se vad din utbildning motsvarar i Sverige.

Bedömningstjänsten - Universitets- och högskolerådet (UHR). Länk till annan webbplats.

Att söka till högskola och universitet

På antagning.se får du svar på frågor som handlar om betyg när du ska söka till högskolan eller universitet. Du kan se behörighetsreglerna för utländska betyg och räkna ut meritvärde för ditt utländska gymnasiebetyg på antagning.se.

Utländsk gymnasieutbildning (antagning.se) Länk till annan webbplats.

Att söka till yrkeshögskola

Yrkeshögskola är ett alternativ på eftergymnasial utbildning. På yrkeshögskolan hemsida kan du läsa mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du går till väga för att ansöka.

Ansökan och antagning Länk till annan webbplats.

Yrken som kräver auktorisation

Vissa yrken är reglerade genom lag. Det betyder att det finns en beskrivning av vad som krävs för att få arbeta inom just det yrket. Det kan vara en examen, auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten för yrket:

Användbara länkar - studier

Kurskatalog för vuxenutbildning Länk till annan webbplats.
Du kan söka vuxenutbildning i Kungsbacka kommun på grundläggande och gymnasial nivå samt till sfi. Det finns ett brett utbud och kursstarter under hela året.

GRvux.se Länk till annan webbplats.
Vill du gå en utbildning som leder till jobb? Läs en yrkesutbildning för vuxna! Eftersom alla utbildningar tas fram i nära samarbete med arbetsgivare i Göteborgsregionen kan du vara säker på att den utbildning du läser är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Folkhogskola.nu Länk till annan webbplats.
Folkhögskola.nu är de svenska folkhögskolornas egen webbplats som visar upp den samlade informationen om landets alla folkhögskolor och deras kurser.

Yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats.
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) står bakom yrkeshogskolan.se. Här informerar de om yrkeshögskolan och presenterar det aktuella utbudet av utbildningar.

Antagning.se Länk till annan webbplats.
Antagning.se är webbplatsen där du anmäler dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor. Syftet med Antagning.se är att underlätta antagningen till universitet och högskolor och att informera om antagning. På Antagning.se får du stöd hela vägen från att söka fram utbildningar till att göra en anmälan. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för Antagning.se.

Studera.nu Länk till annan webbplats.
Studera.nu är webbplatsen som informerar och inspirerar hela vägen in på högskolan. Här finns det mesta du behöver veta om högskoleutbildning från grundnivå upp till forskarnivå. Här finns också info om högskoleprovet, studentliv och utlandsstudier. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för Studera.nu.

Utbildningsguiden.se Länk till annan webbplats.
Det kan finnas flera vägar till ditt mål. Här hittar du fakta, tips och verktyg när du ska välja en utbildning för vuxna, till exempel komvux, folkhögskola eller universitet.

UHR.se Länk till annan webbplats.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning, universitetsutbildning eller eftergymnasial yrkesutbildning kan du skicka in dina utbildningsdokument till Universitets- och högskolerådet (UHR) för bedömning om din utbildning motsvarar en svensk utbildning. Bedömningen kan du bland annat använda när du söker till högre studier eller arbete i Sverige.

CSN.se Länk till annan webbplats.
Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har.

Användbara länkar - yrken

Framtidskortet.se/kungsbacka Länk till annan webbplats.
Här har vi, studie- och karriärvägledare för vuxna i Kungsbacka kommun, samlat övningar som hjälper dig på vägen mot att fatta välgrundade val kring studier och yrken.

Framtid.se Länk till annan webbplats.
Framtid.se är en webbsida som presenterar cirka 2.000 olika yrken/sysselsättningar, branscher och reportage. Syftet med Framtid.se är att ge en tydligare bild av alla möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad. Bakom Framtid.se står företaget Framtidsutveckling i Sverige AB Länk till annan webbplats..

Arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.
Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. På hemsidan finns även information om yrken, framtidsutsikter, utbildning, intresseguide – gör smarta yrkesval.

Saco.se Länk till annan webbplats.
Här får du hjälp att ta kontroll över din framtid och göra ett smart utbildningsval med Sacos guide till studievalet. Eller dyk direkt in i fakta om yrken, framtidsutsikter och lön som du hittar i Yrken A-Ö. Sacos förbund är experter på högskoleyrken.

www.jobbagront.se Länk till annan webbplats.
Det gröna näringslivet med skogen, jorden och djuren.

Jobbafrisk.se Länk till annan webbplats.
Jobbafrisk.se vänder sig till dig som ska välja utbildning eller yrke och letar efter information om hur du kan få ett hållbart arbetsliv. Här finns information om yrken, hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet.

Boka samtal med studie- och karriärvägledare

Vi erbjuder samtal på plats, via telefon eller Teams. Välkommen att boka tid för vägledningssamtal via vår e-tjänst.

Övningar

På framtidskortet.se har vi samlat övningar som kan vara till hjälp inför att fatta beslut kring studier eller yrken.

framtidskortet.se Länk till annan webbplats.

Här finns vi

Vi finns på Kompetenscentrum Södra Torggatan 16 i centrala Kungsbacka. Du bokar ett samtal med en studie- och karriärvägledare via vår e-tjänst. Du kan också skicka e-post för kortare vägledningsfrågor till info@kungsbacka.se

Fler sidor