Den här informationen riktar sig till dig som är vårdnadshavare till ett barn som går i åk 9 och ska göra sitt gymnasieval.

Eleverna i årskurs 9 kommer behöva ta reda på mycket information och hålla sig uppdaterade om gymnasievalet. Här har du som vårdnadshavare en viktig funktion och kommer behöva stötta din ungdom.

Har du frågor om gymnasievalet och vill komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare utanför skoltid, under sommaren eller om du går en fristående skola är du välkommen att kontakta oss på grundskolaochgymnasie.vagledning@kungsbacka.se

Information om gymnasievalet

I oktober fick vårdnadshavare till elever i årskurs 9 information om gymnasievalet av studie- och yrkesvägledare. Här hittar du presentationerna i sin helhet.

Presentationsmaterial - inför gymnasievalet Pdf, 1.6 MB.