Ekonomiskt bistånd

Du kan söka om ekonomiskt bistånd, det som tidigare hette socialbidrag om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj.

Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem.

Detta ska du göra innan du ansöker:

  • Planera din ekonomi
  • Ta hjälp av kommunens ekonomiska rådgivning
  • Söka arbete
  • Söka alla andra bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller A-kassa/ALFA-kassa.
  • Saknar du arbete krävs att du är aktivt arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen.

Tillgångar

Har du tillgångar, som till exempel pengar på banken, aktier eller fonder, ska de användas till din försörjning innan du kan söka ekonomiskt bistånd. Är du gift eller sambo kommer er ekonomi att räknas ihop och ni måste ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans.

Gör en provberäkning

Du kan göra en förenklad provberäkning på socialstyrelsens webbplats. Då kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Kommunens beslut kan dock skilja sig från resultatet av provberäkningen eftersom vi tar hänsyn till fler faktorer.

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången kan använda e-tjänsten ”Ansökan om ekonomiskt bistånd - nyansökan”. Du som redan har beviljats ekonomiskt bistånd använder e-tjänsten "Ansökan om ekonomiskt återansökan".

För att kunna göra en ansökan behöver du ha bank-id och vara folkbokförd i Kungsbacka kommun. Söker du tillsammans med en partner behöver båda signera ansökan när den är färdig via bank-id. Om du saknar bank-id kontaktar du din bank. Du kan också läsa mer på www.bankid.com Länk till annan webbplats.

Om du har skäl för att lämna in din ansökan på papper så är det fortfarande möjligt.

Du erbjuds hembesök vid ansökan

När du ansöker om försörjningsstöd blir du erbjuden hembesök från Kungsbacka kommun. Vår personal kommer då hem till dig med syftet att se hur du har det och att det du har angett i din ansökan stämmer.

Vid hembesöket har du möjlighet att ställa frågor till oss. Målet är att vår bedömning av din situation ska bli så korrekt som möjligt. Du är en viktig del för att vi ska få all information.

Vi behöver ditt godkännande för att kunna besöka dig i ditt hem. Du har rätt att tacka nej till hembesök.

Komplettera uppgifter

Om du behöver skicka in en komplettering mellan ansökningsperioder eller till en ansökan kan du använda e-tjänsten ”Komplettera i ärende till Gymnasium & Arbetsmarknad”. Du hittar länken längst ner på denna sida. Här kan du komplettera med uppgifter och bifoga underlag. Kompletteringar av mindre utgifter under månaden kan du spara till nästkommande ansökan för att underlätta handläggning.

Målet är att du ska kunna försörja dig själv

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången kommer att träffa en arbetsmarknadssekreterare. När din ansökan kommit in får du inom 48 timmar en återkoppling och en bokad tid för ett inskrivningssamtal. Under samtalet gör ni en plan som kan innehålla utbildning, praktik eller andra former av anställning där målet är att du ska kunna försörja dig själv.

Till mötet ska du ha med dig ID-handling, personligt brev, CV samt lista över sökta jobb eller ett läkarintyg. Detta möte ligger till grund för din rätt till ekonomiskt bistånd. Om du själv väljer att inte delta i de planerade insatser som vi gemensamt kommer överens om kommer din ansökan avslås.

Svar på ansökan

När vi fått in din ansökan, de handlingar vi bett om och du har haft ditt inskrivningssamtal så handlägger vi ditt ärende så fort som möjligt. Har vi inte fått in de underlag som behövs kommer du att få avslag på din ansökan. Beslut skickas via post senast efter åtta arbetsdagar. Eventuell utbetalning sker omgående efter att beslut har fattats.

När du gör en återansökan fattar vi beslut inom fem arbetsdagar. Vi skickar beslutet till dig via post tillsammans med en beräkning.

Utbetalning

Eventuell utbetalning kommer att ske via SUS, Swedbanks utbetalningssystem. Du behöver därför ha det konto du vill ha ditt ekonomiska bistånd utbetalt till anslutet. På Swedbanks hemsida finns mer information. Länk till annan webbplats.

Om din återansökan inkommit senast den 20:e sker utbetalning den 27:e varje månad eller första vardagen närmast efter den 27:e. Tänk på att eventuella helgdagar och högtider kan påverka och då behöver du skicka in din ansökan tidigare. Inkommer ansökan efter den 20:e sker handläggning och utbetalning så snart som möjligt.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden, om du saknar mat för dagen, är i akut behov av livsnödvändig medicin, saknar en plats att sova för natten kan du besöka oss på Kompetenscentrum på vardagar 13.30-14.30. Vid akuta ärenden på kvällar och helger ska du kontakta Socialjouren i Göteborg, 031-365 87 00.

Avslag

Vi beviljar och betalar ut ekonomiskt bistånd månadsvis. Får du avslag har du alltid rätt att söka igen nästkommande månad. Du har också möjlighet att överklaga beslutet. Avslagsbeslut ges alltid skriftligt med information om hur man gör för att överklaga.

Informationsblad - När du får avslag på din ansökan Pdf, 254.4 kB.

Speciella regler för dig som studerar

Du som är vuxen och studerar under terminerna ska i god tid söka alla typer av sommarjobb för att försörja dig själv under studieuppehållet. Om du trots detta inte lyckats få något jobb kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Studerar du på gymnasiet och är under 21 år är det dina vårdnadshavare som ansvarar för din försörjning. Kan de inte klara sin försörjning är det deras ansvar att söka ekonomiskt bistånd.

Öppettider Kompetenscentrum

Måndag-torsdag 9-16
Fredag 9–15

Vid akuta ärenden utanför våra öppettider är vi på plats:
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15

Besöksadress

Södra Torgatan 16 (samma hus som Hemköp)
434 30 Kungsbacka

Har du frågor eller vill ha en blankett hemskickad kan du ringa 0300-83 42 97 8.30–9.30 måndag-fredag. Eller e-post ekonomisktbistand@kungsbacka.se