Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

När du ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången behöver du bifoga kontoutdrag, ekonomisk översikt samt hyreskontrakt eller en sammanställning av boendekostnader för villa eller bostadsrätt.

Om du ansöker via blankett bifogar du underlaget som papperskopior. Använder du vår e-tjänst går det bra att bifoga elektroniska kopior. Bifoga filer i e-tjänsten. Filtyper som stöds är gif, jpeg, pdf och png. Du kan till exempel ta foton med din mobil och bifoga men tänk då på att det måste synas ordentligt på bilden.

Informationsblad - Så här ansöker du första gången Pdf, 257.6 kB.

Bifoga handlingar

När du ansöker för första gången (nyansökan) måste du bifoga:

  • ekonomisk översikt från alla i hushållet
  • bankkontoutdrag från samtliga konton 3 månader tillbaka i tiden
  • hyresavtal och den senaste hyresavin alternativt underlag för dina boendekostnader.

Handlingar vid återansökan


När du gör en återansökan behöver du inte bifoga dessa handlingar. Men samla alla dina handlingar (kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg, avtal med mera) om inkomster och utgifter som tas upp i ansökan. Det utförs regelbundna stickprov där du ombeds redovisa tre månader tillbaka i tiden. Om du medvetet lämnat felaktiga uppgifter kan det leda till att en polisanmälan.

Informationsblad - När du ska göra en återansökan Pdf, 91.5 kB.

Underlag som vi efterfrågar

Kontoutdrag

Logga in på internetbanken, om du har möjlighet till det, och skriv ut ett kontoutdrag för alla konton du har. Det måste gå att följa saldo samt alla insättningar/inkomster på kontoutdragen. Även barn och ungdomars konton ska redovisas. Om du behöver låna en dator och skrivare finns det att låna i Kompetenscentrum reception och i stadshusets entré. Du ska lämna in kontoutdrag för tre hela månader före den månad som du ansöker för. Har du inte möjlighet att logga in och skriva ut själv får du kontakta din bank som hjälper dig med kontoutdraget.

Ekonomisk översikt

Du hittar den ekonomiska översikten i din internetbank. ”Ekonomisk översikt” är en sida där du kan se alla konton, eventuella fondkonton och lån som du har.

Hyreskontrakt/boendekostnader

Om du bor i hyresrätt ska du bifoga hyreskontrakt som ska vara underskrivet hos din hyresvärd. Du ska även lämna in din senaste hyresavi. Är du inneboende hos någon så får ni skriva ett inneboendekontrakt som exempelvis finns att hitta på internet. Hemmavarande ungdomar beviljas i princip ingen hyreskostnad utan endast i undantagsfall. Om du bor i villa eller bostadsrätt så beräknas försörjningsstöd enbart utifrån ränteutgifter och då får du lämna in underlag på dessa. Även vatten/avlopp, sophämtning, sotning och vägavgifter är godkända utgifter.

Om du är sjukskriven

Kan du behöva lämna läkarintyg som styrker detta även om du inte är berättigad till någon ersättning från Försäkringskassan. Du får läkarintyg från din vårdgivare.

Umgängesintyg

Den andra föräldern skriver ett intyg på hur umgänget med barnet ser ut.

Hemförsäkring

Det är bara hemförsäkringsdelen av försäkringen som täcks av ekonomiskt bistånd, ej tilläggsförsäkringar som till exempel ”drulleförsäkring”.

Fakturaunderlag och kvitton

Spara alla fakturor och kvitton du använt som underlag för att få ekonomiskt bistånd. Du kan komma att behöva visa dessa vid stickprov eller komplettering.

Ansökningsblankett på papper

Om du av någon anledning inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du fylla en blankett. Du lämnar eller skickar blanketten till Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16, 434 30 Kungsbacka.

Behöver du hjälp med att fylla i en ansökan är du också välkommen till Kompetenscentrum.