Kontakta Ekonomisk rådgivning

Ska illustrera sidan Ekonomisk rådgivning

Om du vill ta kontroll över din ekonomi kan du ta kontakt med oss och boka in en ekonomisk rådgivning. Rådgivningen är gratis och personalen har tystnadsplikt.

Praktiska råd om din vardagsekonomi

Genom rådgivningen kan du få praktiska råd om din vardagsekonomi. Du kan få hjälp med att planera och prioritera i din vardagsekonomi och på så sätt ser du vad som behöver förändras. Att ha en budget i balans är en viktig grundsten i din ekonomi.

Skuldrådgivning

Genom skuldrådgivning hjälper vi dig att kartlägga dina skulder. Tillsammans undersöker vi vilka möjligheter det finns att nå en långsiktig lösning på din skuldsituation.

Om du har en besvärlig skuldsituation kan du eventuellt bli beviljad skuldsanering. Vi kan hjälpa till med processen före, under och efter en skuldsanering.

Tips från ekonomisk rådgivning

Oftast finns det saker du kan göra själv för att förbättra din privatekonomi, här hittar du tips och råd från våra ekonomiska rådgivare.

Råd för att bättre klara inflationen och räntehöjningar

Vi lever i en osäker omvärld just nu. Många märker av hur matpriserna och bensinpriserna ökar, hur priset på el går upp och hur räntorna stiger. Hur ska man göra för att hantera en förändrad ekonomisk situation?

Det här lovar vi

Du som bor i Kungsbacka kommun och har problem med din ekonomi har möjlighet att gratis få råd och stöd i skuld- och budgetfrågor. Det är aldrig för sent att reda ut en tilltrasslad ekonomi.

Hos oss får du

  • råd om hushållsekonomi och budgetplanering
  • hjälp att söka lösningar på betalningsproblem
  • hjälp med upplysningar, råd och vägledning kring skuldsaneringslagen.

Vi som arbetar på ekonomisk rådgivning ska

  • ge ett professionellt, kunnigt och engagerat bemötande
  • hantera alla dina uppgifter med tystnadsplikt och sekretess.

Ekonomisk rådgivning på fler språk

Besöksadress

Borgmästaregatan 5B
Postadress
434 81 Kungsbacka

Har du en funktionsnedsättning? Meddela oss gärna så ordnar vi lämplig lokal.