Anhörig till någon med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk svårighet eller funktionsnedsättning

Bild på två kvinnor som sitter och samtalar

Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om någon i din familj eller i din närhet har drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning påverkas de runtomkring på olika sätt. Stödet till dig som anhörig utformas individuellt och anpassas för att det ska underlätta för dig som stöttar eller hjälper.

Stödet riktar sig till dig som är anhörig till någon med:

  • långvarig psykisk ohälsa
  • neuropsykiatrisk svårighet eller
  • funktionsnedsättning

Stöd av vår anhörigkonsulent

Ofta underlättar det att prata med någon som är insatt i en anhörigs situation. Vår anhörigkonsulent erbjuder samtal i form av stöd, information och vägledning. Det kan handla om hur din eller er situation ser ut just nu. Ni kan även få information om stöd och hjälp från samhället. Tillsammans kan ni fundera över möjliga vägar att hantera en frågeställning.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och har ingen skyldighet att dokumentera samtalet. Det betyder att du kan vara anonym och att samtalet inte registreras. Stödet vi kan ge dig är gratis.

Enskilda samtal

Du som anhörig kan boka ett enskilt samtal med vår anhörigkonsulent. Samtalet kan göras på telefon, på kontoret på stadshuset eller om det känns bättre, en annan plats utomhus.

Träffa andra i liknande situation

Ibland är ett bra stöd att få dela erfarenheter med andra i en liknande situation som din och därför anordnar vi cirklar eller grupper vid intresse.

Nyhetsbrev från anhörigstöd

Anhörigstödet skickar ut nyhetsbrev under året. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet så får du det till din e-post.

Nyhetsbrev januari Länk till annan webbplats.