Anhörig till någon med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk svårighet eller funktionsnedsättning

Bild på två kvinnor som sitter och samtalar

Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om någon i din familj eller i din närhet har drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning påverkas de runtomkring på olika sätt. Stödet till dig som anhörig utformas individuellt och anpassas för att det ska underlätta för dig som stöttar eller hjälper.

Stödet riktar sig till dig som är anhörig till någon med:

  • långvarig psykisk ohälsa
  • neuropsykiatrisk svårighet eller
  • funktionsnedsättning

Stöd av vår anhörigkonsulent

Ofta underlättar det att prata med någon som är insatt i en anhörigs situation. Vår anhörigkonsulent erbjuder samtal i form av stöd, information och vägledning. Det kan handla om hur din eller er situation ser ut just nu. Ni kan även få information om stöd och hjälp från samhället. Tillsammans kan ni fundera över möjliga vägar att hantera en frågeställning.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och har ingen skyldighet att dokumentera samtalet. Det betyder att du kan vara anonym och att samtalet inte registreras. Stödet vi kan ge dig är gratis.

Enskilda samtal

Du som anhörig kan boka ett enskilt samtal med vår anhörigkonsulent. Samtalet kan göras på telefon, på kontoret på stadshuset eller om det känns bättre, en annan plats utomhus.

Träffa andra i liknande situation

Ibland är ett bra stöd att få dela erfarenheter med andra i en liknande situation som din och därför anordnar vi cirklar eller grupper vid intresse.

Aktiviteter för dig som anhörig

Grupper

Anhöriggrupp med information om stödjande verksamheter i Kungsbacka för anhöriga till unga vuxna cirka 18-25 år och som är patient på vuxenpsykiatriska mottagningen, VPM, i Kungsbacka.

Vi utgår från korta inspelade informationsfilmer och har därefter samtal och dialog med varandra. 4 tillfällen mellan klockan 18-20, med start den 25 oktober. Anmälan senast den 17 oktober

Vi ses på stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka.

För mer information: anhorigstod-if@kungsbacka.se

Samtalsgrupp på webben för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning

Nationellt kompetenscentrum anhörig, Länk till annan webbplats.Nka, bjuder in till samtalsgrupper. Ta chansen att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra. Nka, bidrar med kunskap och erfarenhet.

Varje nätverksgrupp består av 5–10 medlemmar och träffas varannan vecka vid åtta tillfällen. Anmälningar tas emot kontinuerligt och nya grupper skapas allteftersom.

Intresseanmälan: http://anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/ Länk till annan webbplats.

Vuxensyskon

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när ens syskon har en sjukdom eller funktionsnedsättning?

Den 8 september 18-20 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga Länk till annan webbplats. en digital kväll för vuxensyskon där det finns möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och dela tankar med varandra.

Anmälan senast 6 september till maria.ahlqvist@anhoriga.se Efter anmälan skickas länk via zoom.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka erbjuder både samtalsgrupp för vuxensyskon och en webbutbildning ”Fokus på mig vuxensyskon”. Mer information finns här: Vuxensyskon som anhöriga | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats.


Nyhetsbrev från anhörigstöd

Anhörigstödet skickar ut nyhetsbrev under året. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet så får du det till din e-post.