Hjälp med samordning vid beroende och psykisk ohälsa

Behöver du hjälp och stöd med samordning vid beroende, missbruk och psykisk ohälsa? Då kan en Case manager hjälpa till.

En Case manager, eller vård- och stödsamordnare, hjälper dig som har ett omfattande stödbehov och är i kontakt med socialförvaltningen att samordna insatser från kommunen, sjukvården och andra myndigheter.

Hur fungerar det?

Case management är en arbetsmodell som hjälper dig att kartlägga dina behov och mål tillsammans med din Case manager. Tillsammans tar ni ansvar för samordningen och planerar dina vård- och stödinsatser.

Arbetet fokuserar på dina behov och svårigheter samt resurser. Det involverar både ditt professionella och personliga nätverk. Tillsammans skapar du och din Case manager en resursgrupp som ska vara ett stöd för dig i din återhämtning från psykisk ohälsa och missbruk.

Vem kan få hjälp?

För att få en Case manager ska du ha fyllt 20 år, ha en psykisk ohälsa och ett missbruk och ha svårt att få rätt stöd och hjälp från samhället. Du ska ha kontakt med, eller behov av kontakt med psykiatrin.

För att kunna samarbeta behövs ett samtycke för kontakt mellan dina olika vård- och stödinsatser.

Hur ansöker man om en Case manager?

Du ansöker om Case management och vård- och stödsamordning hos vuxenenheten hos din socialsekreterare. Om du inte har en etablerad kontakt med vuxenenheten tar du en första kontakt via telefon.