Hjälpmedel

En dator som hjälpmedel när en kvinna ska koka kaffe.

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig. Kontakta vården om du upplever att du har ett behov av ett hjälpmedel.

Om du är inskriven i den kommunala hemsjukvården kontaktar du hemsjukvården. Du kommer då att få kontakt med en arbetsterapeut eller en fysioterapeut som gör en bedömning efter att ni tillsammans haft ett samtal om vilka behov och önskemål du har och hur dina nedsatta funktioner påverkar din vardag. Är du inte inskriven i hemsjukvården tar du istället kontakt med din vårdcentral som hjälper dig.

En fysioterapeut placerar ett hjälpmedel över en tröskel

Utprovning av hjälpmedel

Om du ska låna ett hjälpmedel är det arbetsterapeuten eller fysioterapeuten som hjälper dig med utprovningen. De kommer hem till dig med ditt hjälpmedel och ser till så att det passar som det ska. De kommer även att kontakta dig för en uppföljning för att se hur det har fungerat.

Reparationer av hjälpmedel

Behöver hjälpmedlet repareras under tiden du lånar det görs det av Hjälpmedelscentrum. Reparationer är kostnadsfria vid ett normalt slitage.

Kontakta:

Hjälpmedelscentrum Länk till annan webbplats.
Telefonnummer: 010-476 19 30
Telefontid måndag-fredag: klockan 8–12 samt och 13–16

Kostnad

Det kostar inget att låna ett hjälpmedel. Däremot kan du bli ersättningsskyldig om du till exempel tappar bort eller om det utsätts för onormalt slitage. Du kan också bli ersättningsskyldig om du inte lämnar tillbaka det hjälpmedel du inte längre har rätt till.

Teknisk service och reparation av hjälpmedel (Region Halland) Länk till annan webbplats.

Vem äger hjälpmedlet?

Hjälpmedlet ägs och lånas via kommunen av Hjälpmedelscentrum på Region Halland. När du inte behöver ditt hjälpmedel mer ska du lämna tillbaka det.

Lämna tillbaka hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska du lämna tillbaka det till närmaste vårdcentral eller till Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort när du lämnar tillbaka det.

Om du får hjälp av en anhörig att lämna tillbaka ditt hjälpmedel är det viktigt att hen har med sig dina personuppgifter. Uppgifterna behövs för att registrera att ditt hjälpmedel är tillbakalämnat.

Vid retur av något av följande hjälpmedel kommer Hjälpmedelscentrum och hämtar hemma hos dig:

 • säng
 • lyft
 • komfortrullstol
 • elektrisk arbetsstol
 • duschvagn
 • uppresningsrullstol
 • manuped
 • eldriven arm- och/eller bentränare
 • cykel
 • ståstöd
 • tippbräda
 • gåstol
 • elgåbord
 • eldriven rullstol.

Inkontinens

För många kan inkontinens bidra till att skapa isolering i vardagen. Regionen tillhandahåller kostnadsfria inkontinenshjälpmedel. En sjuksköterska kan hjälpa dig med att förskriva inkontinenshjälpmedel. Kontakta din vårdcentral, alternativt hemsjukvården om du är inskriven där.