Vad är hemsjukvård?

Stetoskop ligger på ett bord och i bakgrunden ligger en patient på en soffa.

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen har du möjlighet att få vård i hemmet.

I första hand får du vård via din vårdcentral men om du av medicinska skäl inte kan ta dig till din vårdcentral kan du får hemsjukvård av kommunen.

Dina behov är det som avgör om du kan få hemsjukvård. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika oavsett var i Halland du bor.

Vi planera din vård tillsammans

Vid en vårdplanering går personal från vårdcentralen och hemsjukvården igenom dina behov tillsammans med dig. En närstående får gärna vara med vid vårdplaneringen om du önskar.

Om du har legat på sjukhus och behöver hjälp av hemsjukvård när du kommer hem gör man också en vårdplanering. Vid planeringen går personal på sjukhuset igenom dina behov tillsammans med dig och personal från hemsjukvården. Även här finns det möjlighet att en närstående deltar.

Vårdplaneringen är ett sätt för dig att vara delaktig i din vård och du ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vad.

Enstaka hembesök

Du som inte har hemsjukvård men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner, medicinering eller rehabilitering.

Jämlik hemsjukvård utifrån dina behov

Det är de halländska kommunerna och Region Halland som gemensamt kommit fram till modellen för hemsjukvård. Kommunerna har sedan 1992 i samband med ädelreformen, ansvar för kommunal hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboenden. Det finns även en överenskommelse om hemsjukvård i det egna hemmet som är beslutad i samtliga fullmäktigeförsamlingar. Det innebär att nästan all vårdpersonal som arbetar hemma hos patienterna är anställd av kommunen. Den senast beslutade överenskommelsen gäller för åren 2021-2028.

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 - 2028 Länk till annan webbplats.

Personal inom hemsjukvården

Kommunens personal inom hemsjukvården består av:

  • Arbetsterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Delegerad omsorgspersonal
  • Sjuksköterskor

Region Halland ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården och regionen har också ansvar för viss rehabilitering och habilitering.

Den gemensamma modellen har dina behov i fokus och syftar till att hemsjukvården ska bli jämlik i hela länet. Ansvaret för vården ska också bli tydligare. Tanken är att du som patient i allt större utsträckning ska få dina behov av vård tillgodosedda i ditt hem.