Vad är hemsjukvård?

Stetoskop ligger på ett bord och i bakgrunden ligger en patient på en soffa.

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen har du möjlighet att få vård i hemmet.

I första hand får du vård via din vårdcentral men om du av medicinska skäl inte kan ta dig till din vårdcentral kan du får hemsjukvård av kommunen.

Dina behov är det som avgör om du kan få hemsjukvård. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika oavsett var i Halland du bor.

Jämlik hemsjukvård utifrån dina behov

Det är de halländska kommunerna och Region Halland som gemensamt kommit fram till modellen för hemsjukvård. Kommunerna har sedan 1992 i samband med ädelreformen, ansvar för kommunal hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboenden. Det finns även en överenskommelse om hemsjukvård i det egna hemmet som är beslutad i samtliga fullmäktigeförsamlingar. Det innebär att nästan all vårdpersonal som arbetar hemma hos patienterna är anställd av kommunen. Den senast beslutade överenskommelsen gäller för åren 2021-2028.

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 - 2028 Länk till annan webbplats.

Vem får hemsjukvård?

Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård. Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och eventuellt också en närstående deltar. Vårdplaneringen hålls antingen av personal på sjukhuset eller vårdcentralen.

Om du upplever att du har behov av hemsjukvård ska du kontakta din vårdcentral. Vårdcentralen tar sedan kontakt med kommunen.

Personal inom hemsjukvården

Kommunens personal inom hemsjukvården består av:

  • Arbetsterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Delegerad omsorgspersonal
  • Sjuksköterskor

Region Halland ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården och regionen har också ansvar för viss rehabilitering och habilitering.

Den gemensamma modellen har dina behov i fokus och syftar till att hemsjukvården ska bli jämlik i hela länet. Ansvaret för vården ska också bli tydligare. Tanken är att du som patient i allt större utsträckning ska få dina behov av vård tillgodosedda i ditt hem. Du kan också få stöd och hjälp med att klara del av din vård själv, så kallad egenvård.

Du betalar en patientavgift för sjukvård i ditt hem

Du betalar en månadsavgift så länge du är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Avgiften påverkas inte av antal besök. Patientavgiften är kopplad till kommunens maxtaxa och beräknas utifrån inkomst och boendekostnad. I maxtaxan ingår bland annat avgifter för både hemsjukvård och hemtjänst.

Läs om patientavgiften för hemsjukvård