En man får hjälp med att borsta tänderna.

Du kan få särskild hjälp med tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv.

Det gäller dig som:

  • Bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel vård- och omsorgsboende eller boende med särskild service
  • Får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • Bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg
  • Har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • Har en funktionsnedsättning och beviljad insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Har du frågor om tandvård kan du kontakta ansvarig chef på boendet som du bor på eller din biståndshandläggare på kommunen.