En kvinna läser en tidning och ler.

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador.

Personer som drabbas av demens får ofta sämre minne och det blir svårare att klara av vardagliga sysslor. Andra förmågor som påverkas negativt av demens är språk, tidsuppfattning och förmågan att orientera sig.

Vanliga symtom på demens är oro, nedstämdhet och förändringar i beteendet. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sig själv och behöver stöd från anhöriga.

Vad kan jag få hjälp med?

Kommunen erbjuder olika former av stöd. Det finns stöd att få för personen som drabbats av demens men också stöd till anhöriga. Detta är exempel på vad kommunen kan hjälpa till med:

  • Rådgivning, samtal och stöd
  • Hembesök
  • Förmedla kontakt med biståndshandläggare för att ansöka om att få hemtjänst
  • Anhörigstöd
  • Hjälp med att ansöka om färdtjänst
  • Ansökan till dagomsorg för personer med demenssjukdom
  • Erbjuda deltagande i anhörigutbildning för både make eller maka samt vuxna barn
  • Kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast för att få information om hjälpmedel som kan förenkla vardagen.

När ska jag söka hjälp och vad är normalt åldrande?

Du ska söka hjälp om du känner symtom som inte funnits tidigare, som till exempel svårigheter med minnet eller att du tappar namn eller ord. Det kan också handla om att du har svårt att praktiskt genomföra saker som du tidigare har klarat av. Det ska inte vara symtom som är tillfälliga utan som varit bestående under en längre tid, cirka sex månader.

Det är normalt att glömma ibland men komma på efter ett tag. Det är också normalt att bli långsammare i både tankar och handlingar när man blir äldre men det behöver inte betyda att du har en demenssjukdom.

En äldre kvinna sitter med lurar och lyssnar på musik.

När ska jag kontakta kommunen respektive vårdcentralen?

Om den som har demens redan har stöd och hjälp från kommunen, som till exempel hemtjänst eller trygghetslarm, ska du kontakta kommunens demenssamordnare. I övriga fall ska du kontakta demenssamordnaren på sin vårdcentral. Du kan alltid ringa kommunens demenssamordnare för att få råd och stöd i vem du ska börja med att kontakta.

Kommunens demenssamordnare

Kommunens demenssamordnare finns som ett stöd för dig som har en demenssjukdom, liksom för dina anhöriga. Demenssamordnaren erbjuder samtal, både med den som är drabbad av demenssjukdomen och med anhöriga, och gör hembesök hos den är drabbad. Till exempel kan demenssamordnaren vara stödjande i sjukdomen och ge tips och råd kring exempelvis bemötande. Demenssamordnaren håller även i utbildningar för anhöriga.

Annas led - demensvård i Halland

Annas led är en modell som beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan närsjukvård, specialistvård och kommunerna i Halland. Modellen används av de som arbetar med demens men är också ett bra verktyg för den som är drabbad eller anhöriga.

God vård - Annas led (Region Halland) Länk till annan webbplats.

Demenssjuksköterska

Anna Lena Werdien
anna-lena.werdien@kungsbacka.se