Ett äldre par sitter och pratar med en sjuksköterska

Du som har behov av stöd eller hjälp i din vardag kan ansöka om det.

Du har enligt Socialtjänstlagen rätt till stöd och hjälp för dina behov om dom inte kan tillgodoses på annat sätt. Hjälpen ska ge dig en skälig levnadsnivå och vi utformar den utefter vilka behov av hjälp du behöver.

Så här går det till att söka stöd

När du skickar in din ansökan kommer en handläggare att gå igenom med dig hur din situation och ditt behov av stöd ser ut. Handläggaren kommer att ställa frågor om hur du har det i din vardag och vad som begränsar dig att leva ett tryggt och självständigt liv.

Tillsammans kommer ni att se över dina behov och behövs det formulerar ni tillsammans en slutlig ansökan om stöd. Biståndshandläggaren inleder en utredning och fattar ett beslut om du har rätt till det stöd du ansöker om.

Exempel på stöd och hjälp som du kan få:

Vi hanterar ditt ärende så snabbt som möjligt. Ansökningar om stöd i hemmet hanteras oftast inom två veckor. Ansökningar om en plats på ett vård- och omsorgsboende tar en till två månader att utreda.

När du har fått ditt beslut kommer vi att lämna över ditt ärende till en utförare som ansvarar för att din hjälp ska komma igång. Utförare är samlingsnamnet på den enhet som kommer att ansvara för den hjälp du ska få. Det kan till exempel vara en hemtjänstgrupp, dagomsorg eller ett boende där du kommer att få hjälp.

Du som har beviljats hjälp kommer att ha möjlighet att tillsammans med den utvalda utföraren planera vilken hjälp du kommer att få, hur och när den kommer att ges. Detta dokumenteras i en genomförandeplan.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Du måste skicka in överklagan inom tre veckor från beslutsdatumet. Du kan få hjälp med din överklagan av din biståndshandläggare. Mer information om hur du gör för att överklaga står i beslutet du får.

Det här ska vara med i överklagan:

  • Vem som är beslutsfattare
  • Datum för beslut
  • Varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha
  • Bifoga gärna handlingar eller annat som du tycker stödjer din uppfattning om vad du anser är felaktigt i beslutet
  • Underteckna också din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Skicka din överklagan till:

Handläggarens namn
Kungsbacka kommun
Vård och Omsorg
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka