Avlösning i hemmet

Är du anhörig till någon som du vårdar i hemmet kan du få stöd genom avlösning. Det ger dig tid för avkoppling och återhämtning.

Två kvinnor promenerar tillsammans

Du som är anhörig till någon som du vårdar i ditt hem kan få en avlösare som tillfälligt tar över vårdnaden om din närstående. Avlösaren tar över omvårdnad och gör vardagliga aktiviteter tillsammans så att du får tid över till avkoppling och egna aktiviteter.

Stöd i hemmet

Tillsammans med avlösaren bestämmer ni hur hjälpen ska utformas. Avlösningen sker i ert hem eller er närmiljö och du kan få hjälp under några timmar i månaden, mer regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det är ditt behov av stöd som avgör hur många timmar i månaden du kan få en avlösare.

Så ansöker du om avlösning

För att söka hjälp av en avlösare skickar du in en ansökan om hjälp i vardagen via vår e-tjänst. Efter det kommer en av våra biståndshandläggare att kontakta dig. Det är biståndshandläggaren som utreder ditt behov av stöd och fattar ett beslut.

Du som redan har insatser enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade, LSS, kontaktar istället din handläggare.