Avlösning i hemmet

Två kvinnor promenerar tillsammans

Är du anhörig till någon som du vårdar i hemmet kan du få stöd genom avlösning. Det ger dig tid för avkoppling och återhämtning.

Du som är anhörig till någon som du vårdar i ditt hem kan få en avlösare som tillfälligt tar över vårdnaden om din närstående. Avlösaren tar över omvårdnad och gör vardagliga aktiviteter tillsammans så att du får tid över till avkoppling och egna aktiviteter.

Stöd i hemmet

Tillsammans med avlösaren bestämmer ni hur hjälpen ska utformas. Avlösningen sker i ert hem eller närmiljö och stödet som ges är under några timmar i månaden, mer regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Behovet av stöd avgör hur många timmar i månaden som kan bli aktuellt att du får avlösning i hemmet.

Så ansöker du om avlösning

För att söka hjälp av en avlösare skickar din närstående in en ansökan via vår e-tjänst. Efter det tar en biståndshandläggare kontakt. Det är också biståndshandläggaren som utreder behovet av stöd och fattar ett beslut.

Om din närstående redan har insatser enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade, LSS, kontaktar du istället socialsekreterare på Funktionsstödsenheten, Individ & Familjeomsorg.