Händer som pusslar.

Växelvård innebär att du bor en viss period på ett boende eller korttidsenhet och en viss period hemma.

I Kungsbacka finns platser för växelvård på Smedjans korttidsenhet och Vickans vård- och omsorgsboende. Växelvården på Smedjan riktar sig till personer med demenssjukdom och på Vickans vård- och omsorgsboenden är växelvårdsplatser riktade till personer med somatiska, det vill säga fysiska eller kroppsliga, besvär.

Personal dygnet runt

På samtliga enheter och boenden arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt enhetschef. Här finns också tillgång till läkare. Det är personal på plats dygnet runt.