Du som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning i Kungsbacka kommun kan få boendestöd.

Stöd efter dina behov

Boendestöd finns för att stärka din förmåga att klara din vardag på egen hand. Det är ett pedagogiskt, socialt och utåtriktat stöd där du är delaktig efter din förmåga. Boendestödjaren arbetar motiverande och stöttande för att du ska bli så självständig som möjligt.

Så mycket kostar det

Du som har boendestöd i hemmet betalar 217 kronor per timme. Du som har både hemtjänst och boendestöd betalar en timtaxa för de sammanlagda timmarna.

Ansök om boendestöd

Kontakta Funktionsstödsenheten i Kungsbacka på mejl eller telefon för att ansöka. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Socialsekreteraren bedömer om du kan få stödet utifrån ditt behov och socialtjänstlagen (SoL). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan.

Telefontider Funktionsstödsenheten

Måndag-fredag 1315