Medicingivare

Att ha en medicingivare innebär att du har ett låst läkemedelsskåp hemma hos dig. Givaren påminner dig både med tal, ljud och text när det är dags att ta din medicin och som också ger den till dig.

Under 2023 inför vi succesivt medicingivare till patienter inom hemsjukvården och som har ett medicinövertag.

En medicingivare är ett hjälpmedel som påminner när det är dags att ta läkemedel i stället för att omsorgspersonal eller anhöriga gör det. För patienten innebär det en ökad självständighet och frihet.

Hur fungerar den?

All medicin portionsförpackas enligt ordination från läkare. Om medicinen inte plockas ut påminner Evondos om det och har patienten inte tagit medicinen efter flera påminnelser skickas en signal till hemtjänsten.

Givaren laddas med dospåsar och sköter sedan hanteringen och utlämningen av rätt medicin vid rätt tidpunkt.

Målet är att öka patientens självständighet och trygghet med hjälp av pålitlig medicinering genom en medicingivare. Målet är också att öka flexibiliteten för hemtjänstens planering. Medicingivare rekommenderas av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och används redan i flera kommuner.

Medicingivare

Vem kan ha en medicingivare?

Det finns kriterier som måste uppfyllas för att få en medicingivare. Dels måste patienten vara inskriven i hemsjukvården, vara motiverad att ta sitt läkemedel och tillräckligt intresserad av digitala och tekniska lösningar. Patienten måste också tillräckligt bra syn och hörsel.

Det är den patientansvariga sköterskan (PAS) som gör bedömningen tillsammans med ansvarig läkare. De patienter som uppfyller kriterierna blir sedan tillfrågade om de vill testa en medicingivare.

Under dom första två veckorna kommer omsorgspersonal hem till patienter som har en medicingivare och är med vid användningen. Dels för att se att allt fungerar som det ska och dels för att kunna svara på eventuella frågor.

Är du intresserad av att använda en medicingivare?

Är du idag inskriven i den kommunala hemsjukvården och är intresserad av att ha en medicingivare? Då kontaktar du din sjuksköterska eller hemtjänstens personal så hjälper dom dig vidare.

Vad tycker Testpatrullen?

Testpatrullen består av frivilliga seniorer med uppgift att testa och pröva produkter och tjänster som bland annat riktar sig till seniorer. 

Dom utvärderar användarvänlighet, upplevd nytta och hur vettig produkten är för att sedan sätta betyg.

Se vilket betyg medicingivaren får av Testpatrullen.