En man får ett glas vatten av en hemtjänstpersonal.

Hemtjänsten fungerar som ett extra stöd om du har svårt att klara vardagen på egen hand.

Du kan ansöka om hemtjänst om du har svårt att klara vardagen på egen hand. Hemtjänsten fungerar som ett extra stöd i vardagen och är ett komplement till det som du klarar av själv så att du kan fortsätta att bo hemma.

Du kan ansöka om hemtjänst om du exempelvis är äldre, har en sjukdom eller någon form av funktionsnedsättning eller diagnos som gör att du behöver stöd i hemmet. Du kan bland annat få hjälp med personlig omvårdnad som dusch och klädsel eller praktiska saker som tvätt och att bädda rent.

Så ansöker du om hemtjänst

Vilken hjälp du kommer få beslutas av biståndshandläggare, som utgår från rätten till en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen.

När du vill ansöka om hemtjänst ska du fylla i en ansökningsblankett eller kontakta din biståndshandläggare. Du som redan har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kontaktar din socialsekreterare.

Tillfällig vistelse i kommunen

Du kan få hemtjänst om du är på tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun. Det är din hemkommun som gör ansökan till Kungsbacka kommun. Det är din hemkommun som utreder ditt behov av hjälp från hemtjänsten.

Kontakta din handläggare så hjälper de dig att göra en ansökan om hemtjänst när du är på tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun.

Tillfällig vistelse i kommunen

Avgift för hemtjänst

Avgift för hemtjänst är samma oavsett om du väljer ett privat företag eller kommunen. Hur stor avgiften blir beror på hur mycket hjälp du har och hur stor inkomst du har.

Mer om hur hemtjänsten fungerar

Du bestämmer vilken hemtjänst som kommer

I Kungsbacka kommun har vi ett system där du själv bestämmer om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag. Systemet kallas kundval och det är Lagen om valfrihetssystem, LOV, som ligger till grund för kundval.

Val av hemtjänst

Faktura från kommunen oavsett utförare av hemtjänst

Oavsett om du har en extern utförare av hemtjänst eller kommunal hemtjänst kommer din faktura alltid att komma från oss på kommunen.

Om du behöver hjälp av hemtjänsten på natten

De privata företagen som utför hemtjänst arbetar endast mellan klockan 7-22. Det innebär att om du behöver hjälp på natten är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer till dig, även om du valt en privat hemtjänstutförare.

På dagen är det personal från din ordinarie hemtjänst som kommer när du trycker på trygghetslarmet. På natten kommer alltid personal från kommunens hemtjänst.

Hemtjänstens medarbetare

Hemtjänstens medarbetare, som har utbildning för det, arbetar även med hälso- och sjukvårdsuppgifter som att dela ut medicin eller lägga om sår. Det gäller personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Medarbetare inom hemtjänsten som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter gör det på uppdrag av kommunens sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Digitala lås i hemtjänsten

I Kungsbacka kommun använder vi oss av digitala lås. Det innebär att den som har hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård får ett säkert digitalt låssystem monterat på sin bostad. Kungsbacka kommun har också digitala lås på alla läkemedelsskåp som finns inne i omsorgstagarnas eller patienternas bostad. Det är kommunen som kommer och installerar låsen. Det kostar inget att få ett digitalt lås. Ditt befintliga lås berörs inte utan du kan fortsätta använda det som vanligt.

De digitala låssystemen finns i två olika varianter. Det ena är ett så kallat duolås. Det innebär att du fortsätter att använda din egen nyckel. Bredvid det vanliga låset sitter en ingång till den digitala nyckeln. Om ett duolås inte passar bostaden installerar kommunen istället en nyckelgömma. Då lämnar du ut en nyckel som sätts i nyckelgömman. Själva nyckelgömman öppnas med digital nyckel. Det är bara behörig personal som kan använda de digitala nycklarna.

Nycklarna används både vid planerade besök eller vid akuta larm.

Låssystemen är certifierade och godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen och uppfyller alla krav för lås. Systemet kommer att monteras på eller vid ytterdörren på bostaden. Låset kan enkelt tas bort av personalen vid till exempel en flytt. Ditt befintliga lås berörs inte utan används som vanligt.