I Kungsbacka kommun erbjuder vi kundval inom hemtjänsten.

I Kungsbacka kommun har vi ett system där du själv bestämmer om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat hemtjänstföretag. Systemet kallas kundval och det är Lagen om valfrihetssystem, LOV, som ligger till grund för kundval.

De privata företag som utför hemtjänst har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som politikerna ställer. De företag som utför hemtjänst ska uppfylla ett antal kriterier inom till exempel kvalitet och utbildningsnivå. Samma kriterier gäller för den kommunala hemtjänsten.

När du har beviljats hemtjänst från kommunens biståndshandläggare kan du själv välja om du vill ha kommunal eller privat hemtjänst. Du kan när som helst välja en annan utförare av hemtjänst. Ta kontakt med din biståndshandläggare om du vill byta utförare. Bytet av utförare tar cirka 14 dagar.

En äldre man sitter och pratar med en yngre man från hemtjänsten.

Kommunal hemtjänst

Hemtjänstpersonalen arbetar i mindre arbetslag och har ansvar för ett antal personer som har behov av stöd, service och omvårdnad.

I hemtjänsten ingår särskilda uppdrag som till exempel demensteam, inköpsteam, serviceteam, larm, nattpatrull och fixartjänst.

Hemtjänstgrupper i geografiska områden

Onsala

Enhetschef
Lovisa Almquist
0300-83 47 41
lovisa.almquist@kungsbacka.se

Enhetschef
Sara Nygren
0300-83 46 45
sara.nygren@kungsbacka.se

Adress: Manetvägen 2–8, 434 81 Kungsbacka

Kullavik

Enhetschef
Cecilia Thornström
0300-83 50 12
cecilia.thornstrom@kungsbacka.se

Adress: Kyvikshus, Kyviksvägen 2, 434 81 Kungsbacka

Vallda

Enhetschef
Charlotte Bengtsson
0300-83 83 83
charlotte.bengtsson@kungsbacka.se

Adress: Andreas väg 2, 434 81 Kungsbacka

Öster

Enhetschef
Eva Mann
0300-83 87 60
eva.mann@kungsbacka.se

Adress: Gamla Brandstation, Östra Vallgatan 24, 434 81 Kungsbacka

City och Varla

Enhetschef
Frida Fagerell
0300-83 87 53
frida.fagerell@kungsbacka.se

Enhetschef
Diana Fast
0300-83 39 28
diana.fast@kungsbacka.se

Adress: Sjöallén 9F, 434 81 Kungsbacka

Hede och Älvsåker

Enhetschef
Åsa Andersson
0300-83 52 59
asa.andersson3@kungsbacka.se

Adress: Kommunvägen 46, 434 81 Kungsbacka

Fjärås

Enhetschef
Mikael Delin
0300-83 39 12
mikael.delin@kungsbacka.se

Adress: Måhagavägen 11, 434 81 Kungsbacka

Gullregnet

Enhetschef
Jenny Wittgren
0300-83 37 58
jenny.wittgren@kungsbacka.se

Adress: Gamla Brandstation, Östra Vallgatan 24, 434 81 Kungsbacka

Åsa och Frillesås

Enhetschef
Åsa Mentzer
0300-83 46 24
asa.mentzer@kungsbacka.se

Enhetschef
Pernilla Munge
0300-83 45 90
pernilla.munge@kungsbacka.se

Adress: Ölmanäs ringväg 637, 434 81 Kungsbacka

Privata utförare av hemtjänst

Blommans hemtjänst och service i Halland AB

Insats: omsorg och service
Utför insatser: Fjärås, östra centrala Kungsbacka, östra delen av kommunen, västra centrala Kungsbacka samt Anneberg.

Verksamhetschef
Aferdita Rrmoku Ibishi
0340-89 111
info@blommanshemtjanst.se
Blommans hemtjänst Länk till annan webbplats.

Gottskärs hemtjänst

Insats: omsorg och service
Utför insatser: Hela Kungsbacka kommun

Verksamhetschef
Carina Ogrander
0300-77 057
carina.ogrander@gottskarshemtjanst.se
Gottskärs hemstjänst Länk till annan webbplats.

Olivia Hemomsorg AB

Insats: omsorg och service
Utför insatser: Hela Kungsbacka kommun

Regionchef
Emma Karlsson

Teamchef
Jessica Jansson Kinder
0300-54 12 00
hemomsorg-kungsbacka@olivia.se
Olivia hemomsorg Länk till annan webbplats.