Hjälp med syn och hörsel

En hand som håller ett förstoringsglas över en tidning.

Du som har en varaktig nedsättning av syn eller hörsel kan få stöd av kommunens syn-och hörselsamordnare.

Syn- och hörselsamordnaren ger råd och kan tillsammans med dig hitta lösningar för att underlätta vardagen.

Du, dina närstående och eventuell personal från kommunen som hjälper dig kan få information om funktionsnedsättningen och vad den kan innebära. Samordnaren ger råd och tips som kan underlätta vardagens aktiviteter och kommunikation.

Vanliga frågor och svar om hörsel

Jag har frågor om hörselhjälpmedel. Vem ska jag kontakta?

Om du har frågor om hörselhjälpmedel, ska du kontakta hörselmottagningen, Region Halland. Länk till annan webbplats.

Min hörapparat fungerar inte som den ska. Vad ska jag göra?

Om din hörapparat inte fungerar som den ska, kan du kontakta hörselmottagningen, Region Halland. Länk till annan webbplats.

Hörselmottagningen hjälper dig att kontrollera att din hörapparat fungerar som den ska och ger dig råd om hur du sköter den på bästa sätt.

Att din hörapparat inte fungerar kan bero på att du behöver rengöra den. Du behöver sköta om och rengöra din hörapparat regelbundet för att den ska fungera som den ska. Ibland kan det bero på att du har fått en vaxpropp och därför upplever att du inte hör som du ska. Be en sjuksköterska eller läkare att undersöka dina öron.

Jag hör inte när det ringer på dörren. Kan jag få hjälp med dörrklockan?

Om du har fått din hörselnedsättning bekräftad av läkare så kan du kontakta hörselmottagningen. De kan göra en bedömning om du har rätt att få förstärkning till dörrklockan som hjälpmedel.

Det finns även olika dörrklockor där man kan placera mottagare på olika ställen i bostaden och som både låter och blinkar. Ring syn- och hörselsamordnaren för mer information.

Hur kan jag enklare höra när jag pratar i telefon med någon?

Oftast är det bättre ljudkvalitet på stationära telefoner jämfört med mobiler.
Se till att den telefon du har är inställd på en bra volym. Det kan vara lättare att höra om du använder högtalarfunktion. På vissa telefoner, framför allt mobiler, kan du använda hörlurar med mikrofon. Det kan göra det enklare för dig att höra samtalet. Om du har hörapparat kan du få fler råd på hörselmottagningen.

Jag hör inte ljudet på teven så bra. Finns det något som kan underlätta?

De allra flesta teveprogram går att få med text. Gå in på Text-teve och välj sida 199. En del teve-apparater har funktionen Textning Av eller Textning På.

Vad kan jag tänka på för att en person med hörselnedsättning ska ha enklare för att höra när vi pratar?

Se till att den med hörselnedsättning ser ditt ansikte. Då kan personen även läsa på läpparna. Tala tydligt utan att höja rösten. Det kan underlätta om du pratar långsamt och kanske kortare meningar. Ibland behöver du upprepa det som du sagt. Se till att det är lugn ljudmiljö. Även svaga omgivningsljud gör det svårare att höra vad som sägs. Eftersom det underlättar att se munnen på den som pratar kan en person med hörselnedsättning ha svårare att uppfatta vad som sägs vid ett telefonsamtal än om ni ses.

Vanliga frågor och svar om syn

Jag tycker jag ser sämre, vart kan jag vända mig?

Om din syn försämrats hastigt ska du kontakta vårdcentral eller ögonmottagning så snart som möjligt. Om försämringen kommer mer successivt börjar du lämpligast med att boka tid hos optiker. Om hen misstänker eventuell ögonsjukdom eller åldersförändring som bakomliggande orsak till synnedsättningen skriver optikern en remiss till ögonmottagningen.

Det är svårare att se texten på teven. Ska jag köpa större teve?

För de flesta som har en synnedsättning som ger sämre synskärpa och har glasögon hjälper det sällan med större teve. Det brukar vara bättre att prova med att sätta sig närmre. Ibland kan det vara bra att höra med optiker om de glasögon man har stämmer med avstånd till teve-skärmen.

Vad kan jag göra när jag inte längre kan läsa min tidning?

Det är alltid bra att kolla så att du har bra glasögon eller om du behöver boka en tid hos en optiker. Det blir lättare att läsa om du har en bra arbetsbelysning som går att rikta. Ibland kan det vara lättare att läsa tidningen på dator eller läsplatta där man kan förstora texten eller få den uppläst med talsyntes. Om du inte längre kan läsa texten i dagstidningen kan du kontakta din tidning och få information om taltidning.

Jag har svårt att läsa telefonnummer och slår ofta fel siffror på min telefon. Vad kan jag få för hjälp?

Om du tycker det är svårt att se siffror och andra funktioner på din telefon kanske det är dags att skaffa en ny med större knappar och bättre kontrast. Det kan underlätta att ha en telefon med ett antal så kallade snabbval där du kan lägga in de vanligaste telefonnummer som du ringer.
På mobiler går det ofta att ändra storlek på texten på displayen. På så vis kan det vara lättare att se rätt namn i telefonboken. Vissa mobiler har olika assistentfunktioner såsom Google Assistent och Siri.

Vet du om att du som har en synnedsättning som gör att du har svårighet att läsa eller söka efter telefonnummer har rätt till kostnadsfri nummerupplysning? Läs mer på 118400.se Länk till annan webbplats. eller ring 020-36 46 56.

Det går även att skicka mejl till info@118400.se

Vem ska jag kontakta om jag fått hastigt försämrad syn?

Har du fått hastigt försämrad syn kan du ringa ögonmottagningen på Hallands sjukhus Kungsbacka, telefon 0300-56 50 81. Du kan också kontakta sjukvårdsupplysningen 1177 för råd om vad du ska göra.

Vem kontaktar jag om jag har frågor om mitt synhjälpmedel?

När får man komma till syncentralen för bedömning?

Syncentralen har som uppgift att genom habilitering och rehabilitering hjälpa dig som är synskadad att få din vardag att fungera lättare. Det kan handla om rådgivning och stöd eller utprovning och inträning av olika synhjälpmedel.            

Om du är ny patient behöver du en remiss från en ögonläkare.

Hjälp och stöd

Du kan få hjälp att träna på hur du ska använda hjälpmedel för syn och hörsel. Du kan också få hjälp och tips på hur en aktivitet kan göras på annat sätt. Det kan till exempel handla om hur du anpassar hemmet för att minska risken för att ramla, hur du lättare ska klara telefonsamtal eller vad du kan göra för att lättare hitta det du behöver i kylskåpet. Det kostar inget att fråga syn- och hörselsamordnaren om råd.