En god och trygg nattsömn är en självklarhet. Nu genomför vi en testperiod med trygghetskamera som ett alternativ för dig som har tillsyn på natten.

Att ha en trygghetskamera innebär att tillsynen, som idag sker via fysiska hembesök av nattpatrullen, istället sker via en trygghetskamera som installeras i ditt hem.

Tillsyn via trygghetskamera är ett alternativ vilket innebär att du inte avsäger sig din ordinarie tillsyn som alltid kommer att finnas tillgänglig vid behov eller önskan.

Så fungerar tillsynen

Tillsynen sker på förbestämda “titt-in” tillfällen av personal från larmoperatören. Kameran är aktiv och påslagen endast vid den tidpunkt tillsynen ska ske. I övrigt är den alltid avstängd och riktad uppåt. När kameran är igång är den riktad emot dig. Själva tillsynen tar cirka 30 sekunder.

Kameran spelar inte in och sparar inte något ljud-, bild- eller filmmaterial. Det enda som sparas är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.

Om personalen ser dig och ser att du mår väl under tillsyns-tillfället är tillsynen genomförd och avslutad. Om du inte syns vid tillsynen görs en ny tillsyn efter en stund.

Om du fortfarande inte är synlig kontaktas nattpatrullen som direkt åker hem till dig. Detsamma gäller om larmoperatören vid tillsyn ser att något har inträffat hemma hos dig.

Testa trygghetskamera

Vill du testa trygghetskamera för digital tillsyn eller vill du ha mer information?

Kontakta kommunens kundcenter så hänvisar de dig vidare till rätt handläggare eller ring din biståndshandläggare.

Frågor och svar om trygghetskameror

Vilka är fördelarna med trygghetskamera?

  • ostörd nattsömn och livskvalité
  • samma trygghet och hjälp med digital tillsyn som vid tillsyn via hembesök
  • dina anhöriga kan känna sig trygga med att du får tillsyn på natten
  • ökad integritet då du slipper fysiska besök mitt i natten
  • ökad valfrihet och självständighet
  • genom färre transporter till och från enskilda hem är det även positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vad händer om det är fel på kameran eller vid strömavbrott?

Om den digitala tillsynen inte går att utföra på natten, på grund av fel på kameran eller om internetuppkopplingen inte fungerar, kommer nattpatrullen åka hem till dig och genomför då en tillsyn på plats i ditt hem. Om du sover under tillsynen lämnar nattpatrullen en lapp så att du vet att de har varit hemma hos dig.

Vem kan få trygghetskamera?

Tjänsten vänder sig till dig som har behov av tillsyn på natten. Du kanske sover oroligt, är lättväckt eller bara inte vill att någon ska komma in i bostaden när du sover men samtidigt känna tryggheten med tillsyn.

Måste jag ha tillsyn via trygghetskamera?

Utifrån den utredning som görs av din biståndshandläggare framkommer om trygghetskamera skulle kunna vara ett alternativ för dig, utifrån just dina behov och ditt samtycke till tjänsten. Ger du inte ditt samtycker så kommer du inte heller få tillsyn via trygghetskamera.

Vad kostar tjänsten med trygghetskamera?

Det är samma kostnad som för fysiska tillsynsbesök och kostar inget extra.

Kan tjänsten avbrytas när som helst?

Ja, du kan avsluta tillsynen med trygghetskamera när som helst. Kontakta din biståndshandläggare.

Behöver du pausa trygghetskameran när du inte är hemma eller när du har besök meddelar du det till nattpatrullens koordinator.

Varför inför Kungsbacka kommunen tjänsten trygghetskamera?

För att fortsätta kunna ge samhällsservice till en allt större och åldrande befolkning behöver kommunen dels effektivisera och förändra sitt arbetssätt. Projektet med trygghetskameror är en del av en större satsning i Kungsbacka som kallas välfärdsteknik för självständighet.

Det finns en stor efterfråga på tjänster som ger ökad självständighet och valfrihet. Tjänsten möter behov av integritet och ger förutsättningar för en lugn och trygg natt. Det viktiga är att den enskilde får vara med och bestämma och att man utgår från den enskildes behov.

Vad händer efter testperioden?

Piloten med trygghetskameror kommer att pågå i ungefär ett år. Under och efter testperioden kommer de deltagande omsorgstagarna få utvärdera tjänsten, bland annat genom att skatta sin nattsömn. Fungerar trygghetskamerorna bra börjar kommunen med en upphandling 2022. Målet blir då att införa trygghetskameror som ett alternativ till fysiska tillsynsbesök.