En äldre kvinna håller i en trygghetskamera.

Att få tillsyn på natten med hjälp av en trygghetskamera ger dig en ostörd nattsömn och du riskerar inte att bli väckt som vid ett fysiskt tillsynsbesök. För många är det skönt att inte behöva släppa in någon i sitt hem under nattetid. 

Så fungerar tillsynen

Tillsynen sker bara på tillfällen som är bestämda i förväg mellan dig och hemtjänstpersonalen. Det är bara behörig personal från vår larmoperatör som kan utföra tillsynen och tillsynen sker på förbestämda “titt-in” tillfällen. Tillsynen tar cirka 30 sekunder. Övrig tid när kameran är avstängd är den riktad uppåt mot taket.

Kameran spelar inte in och sparar inte något ljud-, bild- eller filmmaterial. Det enda som sparas är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen. Trygghetskameran har ett bra mörkerseende, är liten och diskret

Om larmoperatören ser dig under tillsynstillfället är tillsynen genomförd och avslutad. Om du inte syns vid tillsynen görs en ny tillsyn efter cirka 15 minuter. Om du fortfarande inte är synlig kontaktas nattpatrullen som direkt åker hem till dig. Detsamma gäller om larmoperatören vid tillsyn ser att något har inträffat hemma hos dig.

Fördelar med tillsyn via trygghetskamera

Det finns flera fördelar med en trygghetskamera. Den främsta är att du får en ostörd nattsömn och riskerar inte att bli väckt som vid ett fysiskt tillsynsbesök. Andra fördelar:

  • Du får en trygg och säker nattsömn.
  • Risken för att vakna minskar och du får en ostörd nattsömn.
  • Ökad integritet då du inte behöver släppa in besök mitt i natten.
  • Risken för fallolyckor minskar då din nattsömn inte störs.
  • Ökad självständighet.
  • Ur ett hållbarhetsperspektiv så minskar antalet transporter till och från ditt hem.

Frågor och svar om trygghetskameror

Varför trygghetskameror?

För att fortsätta ge omsorg och stöd till en allt större och åldrande befolkning behöver vi effektivisera och förändra vårt arbetssätt.

Det finns en stor efterfråga på tjänster som ger en ökad självständighet och ökad valfrihet. Trygghetskameror möter behov av integritet och ger förutsättningar för en lugn och trygg natt.

Vad händer om det är fel på kameran eller vid strömavbrott?

Om den digitala tillsynen inte går att utföra på natten, på grund av fel på kameran eller om internetuppkopplingen inte fungerar, kommer nattpatrullen åka hem till dig och genomför då en tillsyn på plats i ditt hem. Om du sover under tillsynen lämnar nattpatrullen en lapp så att du vet att de har varit hemma hos dig.

Vem kan få trygghetskamera?

Tjänsten vänder sig till dig som har behov av tillsyn på natten. Du kanske sover oroligt, är lättväckt eller bara inte vill att någon ska komma in i bostaden när du sover men samtidigt känna tryggheten med tillsyn.

Måste jag ha tillsyn via trygghetskamera?

Om det framkommer av utredningen som görs av din biståndshandläggare att trygghetskamera skulle kunna vara ett alternativ för dig, utifrån just dina behov.

Vad kostar tjänsten med trygghetskamera?

Det är samma kostnad som för fysiska tillsynsbesök och kostar inget extra.

Kan tjänsten avbrytas när som helst?

Ja, du kan avsluta tillsynen med trygghetskamera när som helst. Kontakta din biståndshandläggare.

Behöver du pausa trygghetskameran när du inte är hemma eller när du har besök meddelar du det till nattpatrullens koordinator.

Vad tycker Testpatrullen?

Testpatrullen består av frivilliga seniorer med uppgift att testa och pröva produkter och tjänster som bland annat riktar sig till seniorer.

Dom utvärderar användarvänlighet, upplevd nytta och hur vettig produkten är för att sedan sätta betyg.

Se vilket betyg trygghetskameran får av Testpatrullen.