Biståndshandläggare

En kvinna knackar på en dörr

En biståndshandläggare är den person som har hand om ditt ärende kring vård och omsorg i kommunen.

En biståndshandläggares huvudsakliga uppdrag är att:

  • Informera om kommunens vård och omsorg
  • Utreda dina behov och ta emot din ansökan om stöd
  • Besluta om vilket stöd du behöver
  • Följa upp beslut för att se att behoven är tillgodosedda

När du ansöker om stöd i vardagen blir du kontaktad av en av våra handläggare. Tillsammans går ni igenom hur din situation ser ut och vad du har för behov av stöd. Handläggaren ställer frågor om hur du har det i din vardag och vad som begränsar dig i att leva ett tryggt och självständigt liv.

Biståndshandläggaren inleder sedan en utredning och fattar ett beslut om du har rätt till stöd och hjälp i din vardag.

Kontakta en biståndshandläggare

Du som redan får stöd och omsorg

Kontakta din biståndshandläggare eller ring vårt kundcenter Kungsbacka direkt för att få hjälp med att bli kopplad till din handläggare. Du ser vem som är din handläggare i ditt beslut som stöd och omsorg.

Din handläggare får du säkrast tag i på vardagar mellan klockan 8.30-9.30.

Du som inte får stöd och omsorg

Får du inte stöd och omsorg idag och vill komma i kontakt med en biståndshandläggare?

Ring 0300-83 59 00 eller mejla vardochomsorg.forebyggande@kungsbacka.se för att komma i kontakt med rätt person.