Biståndshandläggare

En kvinna knackar på en dörr

En biståndshandläggare är den person som har hand om ditt ärende kring vård och omsorg i kommunen.

En biståndshandläggares huvudsakliga uppdrag är att:

  • Informera om kommunens vård och omsorg
  • Utreda dina behov och ta emot din ansökan om stöd
  • Besluta om vilket stöd du behöver
  • Följa upp beslut för att se att behoven är tillgodosedda

När du ansöker om stöd i vardagen blir du kontaktad av en av våra handläggare. Tillsammans går ni igenom hur din situation ser ut och vad du har för behov av stöd. Handläggaren ställer frågor om hur du har det i din vardag och vad som begränsar dig i att leva ett tryggt och självständigt liv.

Biståndshandläggaren inleder sedan en utredning och fattar ett beslut om du har rätt till stöd och hjälp i din vardag.

Kontakta en biståndshandläggare

Det är ditt efternamn och i vilket område du bor i som avgör vilken handläggare du ska kontakta.

Du får oftast tag på din handläggare på vardagar mellan klockan 8.30-9.30.

Handläggare för dig som bor i Kullavik eller Vallda 

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan A-G

0300 83 51 87

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan H-N

0300 83 46 02

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan O-Ö

0300 83 51 89

Handläggare för dig som bor Åsa, Frillesås eller Fjärås

Ditt efternamn börjar på A eller B eller en bokstav
mellan T-Ö

0300 83 58 48

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan C - J

0300 83 48 45

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan K-S

0300 83 48 44

Handläggare för dig som bor i Gullregnet, Öster, Hede eller Älvsåker

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan A-E

0300 83 58 59

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan F-J

0300 83 58 55

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan K-R

0300 83 39 35

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan S-Ö

0300 83 46 25

Handläggare för dig som bor i Onsala, City eller Varla

Ditt efternamn börjar på A eller en bokstav mellan C-F

0300 83 50 48

Ditt efternamn börjar på B eller en bokstav mellan T-Ö

0300 83 48 01

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan G-I eller S

0300 83 46 23

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan J-K eller M-N

0300 83 51 88

Ditt efternamn börjar på L eller en bokstav mellan O-R

0300 83 51 86

Handläggare för dig som är under 65 år

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan AJ

0300 83 39 26

Ditt efternamn börjar på en bokstav mellan K-Ö

0300 83 51 80