Om du bor i en annan kommun

En äldre kvinna med rullator tillsammans med en undersköterska

Om du bor i en annan kommun kan du ansöka om plats på ett vård- och omsorgsboende i Kungsbacka kommun.

Underlag

Om du bor i en annan kommun än Kungsbacka och söker en plats på ett vård- och omsorgsboende här, gör vi först en bedömning om du uppfyller kraven för att få din ansökan prövad. Om vi bedömer att du har rätt att ansöka om en plats fortsätter vi att utreda dina behov.

För att få en plats på ett vård- och omsorgsboende måste du ha ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg. Med det menar vi att du behöver omsorg, stöd och hjälp under hela dygnet för att tillgodose dina behov av personlig omvårdnad, tillsyn, skydd och sjukvård.

Att få hjälp med att städa, handla, laga mat och så vidare är inte ett behov av vård och omsorg.

Din ansökan

När vi fått din ansökan får du ett brev hem med en bekräftelse från oss att din ansökan tagits emot. Därefter skickar vi en begäran till din hemkommun där vi begär in nödvändiga underlag för att vi ska kunna utreda dina behov av hjälp. Alla ansökningar handlägger vi i turordning och när det är din tur blir du kontaktad av en av våra biståndshandläggare.

Det är din hemkommun som har det yttersta ansvaret för att tillgodose dina behov av vård och omsorg så länge du inte bor i Kungsbacka. Det innebär att du kontaktar din hemkommun om du har behov av utökad hjälp som till exempel hemtjänst eller en korttidsplats.

Val av boende

Du kan inte välja på vilket vård- och omsorgsboende du vill bo utan det är ditt behov av boende som styr. Alla våra vård- och omsorgsboende kan tillgodose behov av omsorg och stöd, oavsett var i kommunen boendet ligger.

Om du tackar nej till en plats omprövar vi ditt behov för att ta reda på om du fortfarande har ett behov av en plats.