Om du bor i en annan kommun

En äldre kvinna med rullator tillsammans med en undersköterska

Om du bor i en annan kommun kan du ansöka om plats på ett vård- och omsorgsboende i Kungsbacka kommun.

När du ansöker om en plats på ett vård- och omsorgsboende i Kungsbacka från en annan kommun gör vi först en bedömning om du uppfyller kraven för att få din ansökan prövad. Bedömer vi att du har rätt att ansöka om en plats fortsätter vi att utreda dina behov.

Underlag

För att vi ska kunna bedöma dina behov behöver du, utöver din ansökan, skicka in:

  • Utredningsunderlag från din hemkommun som beskriver ditt behov av hjälp samt eventuellt den hjälp du redan får.
  • Läkarintyg om du behöver styrka ditt hälsotillstånd (till exempel ett demensintyg).

Kontakta din biståndshandläggare och eventuellt vårdcentral och hemsjukvård i din kommun för att få hjälp med uppgifterna. Har du god man eller förvaltare ska kopia på uppdrag och omfattning skickas med ansökan.

Det är viktigt att dina handlingarna är aktuella och kommer till oss minst åtta veckor från ditt ansökningsdatum, för att vi ska kunna påbörja ditt ärende.