Smedjans korttidsenhet

Bild på utsidan Smedjan

Smedjans korttidsenhet är en plats för dig som behöver tät omsorg av vård- och omsorgspersonal under en kortare, tillfällig period.

Du kan behöva en korttidsplats om du tillfälligt inte kan bo hemma trots omfattande hemtjänstinsatser. Det kan till exempel vara när du ska skrivas ut från sjukhus, eller av någon annan anledning behöver tätare omsorg.

På Smedjans kortidsenhet finns cirka 40 korttidsplatser.

Personal dygnet runt

På samtliga enheter och boenden arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt enhetschef. Här finns också tillgång till läkare. Det är personal på plats dygnet runt.

Växelvård

Växelvård innebär att du bor en viss period på ett boende eller korttidsenhet och en viss period hemma. I Kungsbacka finns platser för växelvård på Smedjans korttidsenhet och Vickans vård- och omsorgsboende. Växelvården på Smedjan riktar sig till personer med demenssjukdom och på Vickans vård- och omsorgsboenden är växelvårdsplatser riktade till personer med somatiska, det vill säga fysiska eller kroppsliga, besvär. Ditt behov av en korttidsplats bedöms av en biståndshandläggare.

Växelvård

Kostnad

Du betalar en avgift när du är på korttidsenheten eller har växelvård. Här kan läsa mer om kommunens avgifter.

Besöksadress

Tölövägen 25, 434 40 Kungsbacka

Enheter på Smedjan

Blåklockan: 0300-83 52 67
Linnean: 0300-83 52 66
Konvaljen: 0300-83 52 69
Violen: 0300-83 52 68

Koordinator, måndag-fredag klockan 7-16: 0300-83 52 58