En glad äldre man som får hjälp med att ta på stödstrumpor

Du betalar efter en timtaxa för den hjälp du får av hemtjänsten utifrån antalet timmar du får hjälp varje månad.

För 2022 är timtaxan 217 kronor per timme och vi fakturerar avgiften månaden efter att du fått hjälp.

Avgiften är uppdelad i service och omsorg

  • Service omfattar bland annat hjälp med städning, fönsterputs, bud, inköp av livsmedel, tvätt och klädvård.
  • Omsorg omfattar allt som rör den personliga omvårdnaden som till exempel egenvård, måltidshjälp, avlösning i hemmet, aktiveringstid, ledsagning, toalettbehov, förflyttning eller hjälp under natten.

Avgifter

En översikt på avgifter inom hemtjänsten

Typ av hjälp

Avgift

Dagomsorg

24 kronor per dag + avgift på 68 kronor för mat

Korttidsboende

200 kronor per dygn

Mat

68 kronor per portion + avgift på 18 kronor för leverans av maten

Patientavgift

306 kronor per månad

Trygghetslarm

271 kronor per månad

Avgift för dagomsorg

Avgiften för dagomsorg är 24 kronor per dag. Dessutom betalar du en kostnad för mat på 68 kronor per dag.

Avgift för korttidsboende

Avgiften för en korttidsplats är 203 kronor per dygn. Av den summan är 72 kronor avgiften för omsorg och 131 kronor är kostnad för mat. Det dygnet man kommer är avgiftsbelagt och dygnet man åker hem igen är avgiftsbefriat.

Avgift för mat

Du kan få färdiglagad mat hem till dig. Maten kostar 68 kronor per portion och till det kommer en kostnad på 18 kronor per portion för distribution av maten. Kostnaden för mat som levereras faller inom ramen för omsorgstaxan.

Avgift för hemsjukvård

Du betalar en månadsavgift så länge som du är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Avgiften påverkas inte av antal besök. Patientavgiften kan som högst bli 306 kronor per månad.

Avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 271 kronor per månad.