En glad äldre man som får hjälp med att ta på stödstrumpor

Du betalar efter en timtaxa för den hjälp du får av hemtjänsten utifrån antalet timmar du får hjälp varje månad.

Avgiften är uppdelad i service och omsorg

  • Service omfattar bland annat hjälp med städning, fönsterputs, bud, inköp av livsmedel, tvätt och klädvård.
  • Omsorg omfattar allt som rör den personliga omvårdnaden som till exempel egenvård, måltidshjälp, avlösning i hemmet, aktiveringstid, ledsagning, toalettbehov, förflyttning eller hjälp under natten.
  • Vi fakturerar avgiften månaden efter att du fått hjälp.

Avgifter

En översikt på avgifter inom hemtjänsten

Typ av hjälp

Avgift

Hemtjänst

257 kronor per timme

Dagomsorg

29 kronor per dag + avgift på 72 kronor för mat

Korttidsboende

86 kronor för omsorg och 140 kronor för mat

Patientavgift

363 kronor per månad

Trygghetslarm

322 kronor per månad

Avgift för dagomsorg

Avgiften för dagomsorg är 29 kronor per dag. Dessutom betalar du en kostnad för mat på 72 kronor per dag.

Avgift för korttidsboende

Avgiften för en korttidsplats är 226 kronor per dygn. Av den summan är 86 kronor avgiften för omsorg och 140 kronor är kostnad för mat. Det dygnet man kommer är avgiftsbelagt och dygnet man åker hem igen är avgiftsbefriat.

Handla mat på nätet

Du kan ansöka om beviljad hjälp av kommunen för att handla dagligvaror eller kylda färdiga rätter med hjälp av hemtjänsten.

Avgift för hemsjukvård

Du betalar en månadsavgift så länge som du är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Avgiften påverkas inte av antal besök. Patientavgiften kan som högst bli 363 kronor per månad.

Avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 322 kronor per månad.