En glad äldre man som får hjälp med att ta på stödstrumpor

Du betalar efter en timtaxa för den hjälp du får av hemtjänsten utifrån antalet timmar du får hjälp varje månad.

För 2023 är timtaxan 236 kronor per timme och vi fakturerar avgiften månaden efter att du fått hjälp.

Avgiften är uppdelad i service och omsorg

  • Service omfattar bland annat hjälp med städning, fönsterputs, bud, inköp av livsmedel, tvätt och klädvård.
  • Omsorg omfattar allt som rör den personliga omvårdnaden som till exempel egenvård, måltidshjälp, avlösning i hemmet, aktiveringstid, ledsagning, toalettbehov, förflyttning eller hjälp under natten.

Avgifter

En översikt på avgifter inom hemtjänsten

Typ av hjälp

Avgift

Dagomsorg

26 kronor per dag + avgift på 69 kronor för mat

Korttidsboende

79 kronor för omsorg och 135 kronor för mat

Patientavgift

333 kronor per månad

Trygghetslarm

295 kronor per månad

Avgift för dagomsorg

Avgiften för dagomsorg är 26 kronor per dag. Dessutom betalar du en kostnad för mat på 69 kronor per dag.

Avgift för korttidsboende

Avgiften för en korttidsplats är 214 kronor per dygn. Av den summan är 79 kronor avgiften för omsorg och 135 kronor är kostnad för mat. Det dygnet man kommer är avgiftsbelagt och dygnet man åker hem igen är avgiftsbefriat.

Handla mat på nätet

Du kan ansöka om beviljad hjälp av kommunen för att handla dagligvaror eller kylda färdiga rätter med hjälp av hemtjänsten.

Avgift för hemsjukvård

Du betalar en månadsavgift så länge som du är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Avgiften påverkas inte av antal besök. Patientavgiften kan som högst bli 333 kronor per månad.

Avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 295 kronor per månad.