Det finns bidrag du kan söka som tillägg till din inkomst.

En äldre kvinna dricker kaffe medan hon pratar med en kvinnliga undersköterska.

Bostadstillägg eller bostadsbidrag är ett inkomstprövat tillägg till din inkomst. Ansökan om bostadstillägg gör du hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats. eller Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Du kan också ansöka om kompletterande försörjningsstöd hos kommunen.

Bostadstillägg

Oavsett om du bor kvar i din bostad eller har flyttat in i på ett vård- och omsorgsboende, kan du ha rätt till bostadstillägg. Det är din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar som avgör om du kan få bostadstillägg.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du hyr eller äger din bostad och även om du har förmögenhet. Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du bor tillsammans med en partner och du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension.

Ansök om bostadstillägg

För att veta om du kan ansöka om bostadstillägg kan du beräkna det på Pensionsmyndighetens webbplats. Du kan även ringa Pensionsmyndighetens kundservice för att få hjälp att beräkna.

Du ansöker enklast och snabbast på Pensionsmyndighetens hemsida. Där kan du ladda ner eller beställa hem en blankett för ansökan. Det är viktigt att du fyller i blanketten rätt för att undvika en lång handläggningstid.

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du göra en ansökan åt din närstående.

Räkna ut om du kan ha rätt till bostadstillägg (Pensionsmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Ha din e-legitimation tillgänglig och gör din eller anhörigs ansökan på Pensionsmyndighetens hemsida.

Ansökan om bostadstillägg (Pensionsmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Omsorgsbidrag

Man kan få ett ekonomiskt bidrag för den hjälp du får av en anhörig. En biståndshandläggare bedömer och beslutar om bidraget. Om du vill veta mer om bidraget kan du kontakta din biståndshandläggare.