Avgift för vård- och omsorgsboende

Närbild på en glad äldre man.

När man bor på ett vård- och omsorgsboende finns det tre fasta kostnader: omsorgsavgift, matkostnad och hyra.

Omsorgsavgift

Omsorgsavgiften motsvarar maxtaxan och den högsta avgiften är 2 575 kronor per månad (för år 2024). Vi justerar beloppet efter prisbasbeloppet och fakturerar avgiften månaden efter att man flyttat in på ett boende.

Matkostnad

Om du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du 4 211 kronor per månad för mat. Vid tillfällig frånvaro kan du få ett avdrag för mat men då behöver du ha avstått samtliga måltider under en dag: frukost, lunch och middag. Du ska lämna besked om planerad frånvaro från måltider sju dagar före den planerade frånvaron.

Matkostnaden betalar du alltid för separat - den ingår inte i maxtaxan.

Nutritionsprodukter

Nutritionsprodukter som näringsdryck, sondnäring, berikningsprodukt eller förtjockningsmedel skriver sjuksköterska eller dietist ut åt dig. Du betalar för dessa produkter via fakturan som vi skickar till dig. Kopia på fakturan ska du lämna till boendet så att de kan göra ett avdrag.

Om du bor på ett vård- och omsorgsboende och bara har sondnäring betalar du inget matabonnemang utan bara kostnaden för produkten.

En äldre kvinna som kastar en grön boll.

Hyra för boende

När du bor på ett av våra vård- och omsorgsboende betalar du en hyra som regleras genom hyreslagstiftningen och som kommunen fakturerar dig. Vid frågor om din hyra får du gärna kontakta Service fastigheter via Kungsbacka direkt.

Hyra betalar du alltid för separat - den ingår inte i maxtaxan.

Ansök om jämkning

Är du ensamstående och flyttar in på vård- och omsorgsboende och har en kostnad för din gamla bostad, kan du få ett förhöjt minimibelopp. Det kan eventuellt leda till sänkt omsorgsavgift som längst under tre månader.

Ansök om jämkning i e-tjänsten eller skriv ut blanketten som ligger i e-tjänsten och lämna till en avgiftshandläggare. Gör det senast sex månader efter att du inflyttat in på boendet.

Högre pension

När din partner flyttar till ett vård- och omsorgsboende kan ni som par ha rätt till en pension motsvarande pensionen för en ensamstående, vilket ger högre garantipension.

Kontakta pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats. för att få din pension ändrad.