En arm med ett trygghetslarm.

Med ett trygghetslarm kan du kan larma om hjälp när som helst på dygnet om något akut skulle hända dig i din bostad.

Genom larmet får du kontakt med vår trygghetslarmscentralen som kan skicka någon från kommunen hem till dig. På så sätt kan du känna dig trygg och säker i ditt hem.

Så fungerar trygghetslarmet

Trygghetslarmet består av två delar:

  • En larmknapp som du har på dig.
  • En larmapparat med mikrofon och högtalare.

Larmknappen kan sitta på din handled, ungefär som en klocka, eller så kan du bära det som ett halsband. Den är vattentät och det är viktigt att du alltid har larmknappen på dig. I första hand ska trygghetslarmet användas akut. Det kan till exempel vara om du ramlar eller blir akut sjuk.

Så larmar du

När du trycker på knappen blir du kopplad till en larmcentral. Där finns personer som svarar dygnet runt. Larmapparaten fungerar som en högtalartelefon så du kan prata rakt ut i rummet. Trygghetslarmet fungerar inomhus i din bostad.

Om trygghetslarmcentralen inte får kontakt med dig via trygghetslarmet efter att du larmat ringer de alltid på den vanliga telefonen eller din mobiltelefon. Trygghetslarmcentralen kontaktar sedan personal från hemtjänsten som kommer hem till dig. Svarar du inte åker hemtjänsten hem till dig ändå.

Hemtjänsten kommer hem till dig

På dagen är det personal från din ordinarie hemtjänst som kommer när du trycker på trygghetslarmet. På natten kommer alltid personal från kommunens hemtjänst.

Undantaget gäller om du bara har serviceinsatser, som exempelvis hjälp med städning och inköp av dagligvaror. Då är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer när du larmar, oavsett tid på dygnet.

Ansök om trygghetslarm

Du ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggaren, som bedömer om du behöver larm eller inte.

Du kan ansöka om ett trygghetslarm om har en funktionsnedsättning och känner dig orolig för att till exempel ramla utan att kunna kalla på hjälp.

Så mycket kostar trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 322 kronor per månad.

Mer om lås och larm

Digitala lås

I Kungsbacka kommun använder vi oss av digitala lås. Det innebär att den som har hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård får ett säkert digitalt låssystem monterat på sin bostad. Kungsbacka kommun har också digitala lås på alla läkemedelsskåp som finns inne i omsorgstagarnas eller patienternas bostad. Det är kommunen som kommer och installerar låsen. Det kostar inget att få ett digitalt lås. Ditt befintliga lås berörs inte utan du kan fortsätta använda det som vanligt.

De digitala låssystemen finns i två olika varianter. Det ena är ett så kallat duolås. Det innebär att du fortsätter att använda din egen nyckel. Bredvid det vanliga låset sitter en ingång till den digitala nyckeln. Om ett duolås inte passar bostaden installerar kommunen istället en nyckelgömma. Då lämnar du ut en nyckel som sätts i nyckelgömman. Själva nyckelgömman öppnas med digital nyckel. Det är bara behörig personal som kan använda de digitala nycklarna.

Nycklarna används både vid planerade besök eller vid akuta larm.

Låssystemen är certifierade och godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen och uppfyller alla krav för lås. Systemet kommer att monteras på eller vid ytterdörren på bostaden. Låset kan enkelt tas bort av personalen vid till exempel en flytt. Ditt befintliga lås berörs inte utan används som vanligt.

Om larmet går sönder

Du vänder dig till hemtjänsten i ditt område om ditt larm skulle gå sönder av någon anledning. Är du osäker är du välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter Kungsbacka direkt så hjälper de dig att hitta rätt person.

Funktion och säkerhet

Sladden till larmapparaten ska alltid sitta i vägguttaget.

Trygghetslarmet är beroende av mobilnätet och elnät för att fungera. Om det saknas mobiltäckning söker trygghetslarmet andra telemaster. Blir det strömavbrott har trygghetslarmet en batterifunktion som räcker upp till 72 timmar. Om det mot förmodan skulle uppstå långvariga problem med trygghetslarmet så kontaktar hemtjänsten dig för information och alternativ lösning.

När larmet inte behövs längre

Om du inte behöver larmet längre ska du eller en anhörig kontakta din biståndshandläggare. Larmet kan inte överlåtas till någon annan.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen
(GDPR). Syftet med behandlingen är att vi vill möjliggöra en ostörd vardag
för våra omsorgstagare och ge en ökad trygghet och bibehållen självständighet.

Alla uppgifter som behandlas är i syfte att kunna utföra vårt uppdrag som myndighet och vårdgivare. Uppgifterna som lagras hanteras enligt Vård & Omsorgs dokumenthanteringsplan och gallras utifrån krav i lagstiftning. Åtkomst till uppgifterna ges endast till behörig personal.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på
www.kungsbacka.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Om du har några klagomål kring behandlingen kan du kontakta
dataskyddsombud@kungsbacka.se eller Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats.

Avgifter för vård och omsorg

Vi tar ut en avgift för vård och omsorg och hur stor den är beräknas utifrån din inkomst och hur mycket hjälp du får.

Så går det till att söka stöd

Du som har behov av stöd eller hjälp i din vardag kan ansöka om det.

Kontakta biståndshandläggare

En biståndshandläggare är den person som har hand om ditt ärende kring vård och omsorg i kommunen.

Testpatrullen

Testpatrullen består av frivilliga seniorer med uppgift att testa och pröva på välfärdstekniska produkter och tjänster. De utvärderar användarvänlighet, upplevd nytta och dess vettighet. Och sätter sedan betyg på dem.